Navigation path

Pensjonsrettigheter

Bulgarsk statsborger får full pensjonsrett i Hellas

En bulgarsk statsborger som hadde jobbet i både Bulgaria og Hellas, opplevde at de greske myndighetene nektet ham deler av pensjonsrettighetene han hadde krav på.

SOLVIT avklarte saken med pensjonsmyndighetene i begge land, slik at søkeren kunne få full pensjon.

Løst på 6 uker.

Les mer: Pensjonsrettigheter i EU


Pensjonsrettigheter fra flere land

AEn ungarsk statsborger hadde jobbet 20 år i Romania, og 18 år i Ungarn. Da han nærmet seg pensjonsalderen, søkte han om pensjon i Ungarn.

De ungarske myndighetene bad Romania om å regne ut pensjonsrettighetene for årene han hadde jobbet der. Etter nesten ett år hadde de fortsatt ikke fått noe svar, selv om de hadde sendt en rekke påminnelser.

Etter at det rumenske SOLVIT-sentret gikk inn i saken, fikk de ungarske myndighetene til slutt tilsendt svar fra de rumenske pensjonsmyndighetene angående pensjonsbeslutningen.

Problemet var dermed løst, og den ungarske pensjonisten kunne endelig nyte pensjonisttilværelsen.

Løst på 2 uker.

Les mer: Pensjonsrettigheter i EU