Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Digitalizarea mecanismului de coordonare a securității sociale

Normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială îndeamnă statele membre să implementeze cele mai recente tehnologii pentru a schimba, accesa și prelucra datele necesare pentru aplicarea acestor norme și să pună la dispoziția persoanelor mobile servicii ușor de utilizat. 

Datorită schimbului electronic transfrontalier de informații privind securitatea socială, instituțiile naționale sunt în măsură să prelucreze mai rapid și mai eficient cererile de prestații de securitate socială ale cetățenilor mobili (cum ar fi indemnizațiile de șomaj, rambursarea costurilor de asistență medicală, prestațiile familiale sau pensia).

Aceste dispoziții sunt în conformitate cu strategia digitală a Comisiei care stabilește obiectivele și măsurile menite să contribuie la transformarea digitală a administrațiilor publice, să realizeze interoperabilitatea transfrontalieră și să faciliteze interacțiunea cu cetățenii.

Schimbul electronic de informații în materie de securitate socială (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI)

EESSI este un sistem informatic care ajută instituțiile de securitate socială din UE să facă schimb de informații privind legislația aplicabilă, cazurile de îmbolnăvire, bolile profesionale și accidentele la locul de muncă, pensiile, șomajul și prestațiile familiale mai rapid și sigur, în conformitate cu normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Înainte, aceste informații erau comunicate prin formulare tipărite. Pe măsură ce statele membre implementează EESSI, aceste informații sunt comunicate pe cale electronică.

Cum funcționează EESSI

Toate comunicările între instituțiile naționale în ceea ce privește dosarele transfrontaliere în materie de securitate socială se efectuează prin intermediul EESSI: instituțiile de securitate socială fac schimb de documente electronice structurate și vor urma proceduri stabilite de comun acord. Aceste documente sunt direcționate prin EESSI către instituțiile competente din celelalte state membre.

Pentru a identifica țara de destinație a acestor documente, angajații instituțiilor de securitate socială au acces la o bază de date a instituțiilor naționale.

Calendarul de implementare a EESSI în statele membre

Primul schimb de mesaje electronice structurate referitoare la un caz concret în domeniul securității sociale având ca subiect un cetățean al UE a avut loc în ianuarie 2019. Acesta a fost un pas extrem de important în cadrul proiectului EESSI, după ani de muncă și eforturi susținute.

Începând din 2019, toate țările participante au trebuit să se conecteze la sistemul EESSI. Comisia continuă să sprijine și să monitorizeze eforturile statelor membre pentru a se asigura că toate cele 32 de țări sunt pe deplin pregătite să utilizeze EESSI cât mai curând.

Avantajele EESSI

Un schimb de informații mai rapid și mai eficient între instituțiile de securitate socială și în beneficiul cetățenilor mobili

  • EESSI accelerează schimburile de informații între instituțiile de securitate socială (șomaj, familie, pensie, prestații de boală etc.). Le permite să trateze mai rapid cazurile individuale și să faciliteze calcularea și plata prestațiilor sociale.
  • Acest schimb mai rapid și mai eficient de informații în domeniul securității sociale contribuie la consolidarea protecției drepturilor de securitate socială ale cetățenilor la nivel transfrontalier.

Schimburi de informații mai exacte între autoritățile naționale

  • Instituțiile de securitate socială din întreaga UE utilizează documente electronice standard, traduse în limba lor de lucru, ceea ce va îmbunătăți comunicarea multilingvă.
  • EESSI optimizează gestionarea cazurilor, introducând proceduri electronice standard pe care vor trebui să le urmeze aceste instituții. Acest lucru contribuie la buna aplicare a normelor de coordonare a securității sociale.

Lupta antifraudă

  • EESSI introduce garanții care să asigure transmiterea unor date corecte și complete, ajutând astfel instituțiile să combată frauda și erorile.

Securizarea procesării datelor cu caracter personal

  • EESSI utilizează o infrastructură comună securizată pentru efectuarea de schimburi transfrontaliere de date între instituțiile de securitate socială.
  • Acest lucru permite schimbul de mesaje între instituțiile naționale, dar sistemul nu creează o bază de date pentru a stoca la nivel central aceste mesaje și date cu caracter personal. Conținutul mesajelor este pus numai la dispoziția instituțiilor relevante, iar statele membre au, în continuare, responsabilitatea de a asigura un standard înalt de protecție a datelor, în conformitate cu normele UE. 
  • EESSI respectă cele mai recente standarde în materie de securitate informatică.

Colectarea de date statistice despre coordonarea securității sociale

  • EESSI permite colectarea de date statistice privind schimburile de mesaje între instituțiile de securitate socială.

Verificarea drepturilor de securitate socială

  • Instituțiile de securitate socială din Europa pot face schimb de informații relevante și pentru a verifica drepturile de securitate socială ale cetățenilor mobili.

Distribuiți pagina