Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Schimbul electronic de informaţii privind securitatea socială (EESSI)

EESSI este un sistem informatic care ajută instituțiile de securitate socială din UE să facă schimb de informații mai rapid și mai sigur, așa cum prevăd reglementările UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

În momentul de față, majoritatea acestor schimburi se desfășoară/fac/au loc pe suport de hârtie. În următorii ani vor fi înlocuite cu proceduri electronice, pe măsură ce statele membre se conectează la EESSI.

Cum funcționează EESSI?

Toate comunicările între instituțiile naționale în ceea ce privește dosarele transfrontaliere în materie de securitate socială se vor efectua prin intermediul EESSI: instituțiile de securitate socială vor face schimb de documente electronice structurate și vor urma proceduri stabilite de comun acord. Aceste documente vor fi transmise statului membru responsabil prin intermediul EESSI.

Pentru a identifica țara de destinație a acestor documente, angajații instituțiilor de securitate socială vor utiliza o bază de date a instituțiilor naționale.

Când va fi introdus EESSI în toate statele membre?

Sistemul central EESSI a fost lansat de Comisie în iulie 2017. Începând din acest moment, statele membre au la dispoziție 2 ani pentru a finaliza introducerea sistemului la nivel național și pentru a-și conecta instituțiile de securitate socială la rețeaua electronică transfrontalieră de schimb de date.

Care sunt avantajele utilizării EESSI?

Un schimb mai rapid și mai eficace de mesaje între instituțiile de securitate socială:

  • EESSI va accelera schimburile de informații între autoritățile naționale. Le va permite să trateze mai rapid cazurile individuale și să faciliteze calcularea și plata prestațiilor sociale.

Schimburi de informații mai exacte între autoritățile naționale:

  • instituțiile de securitate socială din întreaga UE vor utiliza documente electronice standard, traduse în limba lor de lucru, ceea ce va îmbunătăți comunicarea multilingvă.
  • EESSI va introduce garanții care să asigure transmiterea unor date corecte și complete, ajutând astfel instituțiile să combată frauda și a erorile.
  • EESSI va optimiza gestionarea cazurilor, introducând proceduri electronice standard pe care vor trebui să le urmeze aceste instituții. lucru care va consolida și mai mult aplicarea corectă a normelor de coordonare a securității sociale.

Securizarea procesării datelor cu caracter personal:

  • EESSI prevede utilizarea unei infrastructuri comune securizate pentru efectuarea de schimburi transfrontaliere de date între instituțiile de securitate socială.
  • Acest lucru va permite schimbul de mesaje între instituțiile naționale, dar sistemul nu va crea o bază de date pentru a stoca la nivel central aceste mesaje și date cu caracter personal. Conținutul mesajelor va fi pus numai la dispoziția instituțiilor relevante, iar statele membre vor avea, în continuare, responsabilitatea de a asigura un standard înalt de protecție a datelor, în conformitate cu normele UE. 
  • EESSI va respecta cele mai recente standarde în materie de securitate informatică.

Distribuiți pagina