Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Jurisprudenţă

Legislaţia unui stat membru care exclude asumarea cheltuielilor pentru îngrijiri într-un spital privat efectuate într-un alt stat membru nu este în conformitate cu principiul libertăţii de a presta servicii. Referitor la acest principiu, Curtea de Justiţie analizează o reglementare care abordează în mod diferit o situaţie de îngrijiri efectuate într-un alt stat membru, faţă de situaţia similară în care îngrijirile sunt efectuate pe teritoriul statului membru. Pe de o parte, un cetăţean trebuie să plătească îngrijirile primite într-un spital privat pe teritoriul altui stat membru, fără să-i fie rambursate costurile, în timp ce nu este necesar să plătească niciun fel de taxe de spitalizare într-un spital public sau privat agreat în propriul său stat; pe de altă parte, cheltuielile privind spitalizarea de urgenţă într-un centru privat pe teritoriul altui stat membru nu sunt rambursate ca în cazul în care ar fi fost spitalizat într-un spital privat neagreat în statul său. O astfel de reglementare descurajează, respectiv împiedică pacienţii să se adreseze serviciilor spitaliceşti de pe teritoriul altor state membre. Caracterul absolut al interdicţiei nu este adaptat obiectivelor; măsurile mai puţin restrictive şi mai respectuoase ale libertăţii de a presta servicii ar putea fi luate în considerare.

Informaţii suplimentare privind cauza Stamatelaki

Dacă călătoriţi în alt stat al UE pentru îngrijiri spitaliceşti şi sunteţi însoţit de o altă persoană, modalitatea în care sunt acoperite costurile legate de călătorie, cazare şi mese pentru persoana asigurată şi pentru persoana care o însoţeşte, în cazul îngrijirilor spitaliceşti în alt stat membru, depinde de modalitatea în care aceste costuri sunt acoperite în statul în care aveţi asigurarea.

Informaţii suplimentare privind cauza Acereda Herrera

Legislaţia germană care guvernează dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de tratamente balneare rambursate influenţează libertatea de a furniza servicii. Refuzul de a rambursa cheltuielile ocazionate de un tratament de care aţi beneficiat în străinătate, cu condiţia să se demonstreze că este mai eficient decât un tratament întreprins în Germania, este o barieră nejustificată în calea libertăţii de a furniza servicii.

Informaţii suplimentare privind cauza Leichtle

Această hotărâre confirmă şi completează cazul Müller-Fauré. Ea prevede scopul şi rolul autorizaţiei prealabile (articolul 22 din Regulamentul nr. 1408/71). Recurgerea la Regulamentul nr. 1408/71 oferă persoanelor asigurate anumite drepturi de care nu ar beneficia în alte condiţii. Cu toate acestea, Regulamentul nr.1408/71 este doar o modalitate de exercitare a dreptului la libertatea de a presta servicii de asistenţă medicală. Acesta este un instrument care facilitează libertatea în cauză.

Informaţii suplimentare privind cauza Inizan

p>Unul din principiile care stau la baza legislaţiei UE este libertatea de a furniza servicii. Prin urmare, statele membre nu vă pot solicita obţinerea prealabilă a autorizaţiei pentru îngrijiri în afara mediului spitalicesc acordate într-un alt stat membru de prestatori care nu lucrează pe bază de contract. În mod contrar, în cazul spitalizării, solicitarea autorizaţiei prealabile poate fi justificată. Curtea confirmă faptul că modul în care sistemele de asistenţă medicală sunt organizate nu afectează dreptul dumneavoastră de a vi se acoperi cheltuielile.

Informaţii suplimentare privind cauza Müller-Fauré şi Van Riet

Pensionarii au dreptul să solicite rambursarea îngrijirilor medicale primite în străinătate. Autorităţile naţionale nu pot să condiţioneze rambursarea cheltuielilor lor medicale suportate într-un alt stat de solicitarea unei autorizaţii prealabile sau de manifestarea bruscă a bolii.

Informaţii suplimentare privind cauza Ioannidis

Curtea precizează care sunt cheltuielile acoperite în cazul unei operaţii în mediul spitalicesc. Dacă vi se refuză pe nedrept acordarea autorizaţiei pentru îngrijiri spitaliceşti în alt stat, dar ulterior vi se acordă autorizaţia – prin hotărâre judecătorească, de exemplu – atunci aveţi dreptul cel puţin la rambursarea a valorii pe care aţi fi primit-o pentru îngrijiri medicale similare în ţara unde aveţi asigurarea.

Informaţii suplimentare privind cauza Vanbraekel

Deşi sistemele bazate pe autorizaţie prealabilă tind să restricţioneze libertatea de a furniza servicii medicale spitaliceşti, acestea sunt necesare astfel încât sistemele de asigurări sociale de sănătate să fie echilibrate din punct de vedere financiar, iar serviciile de îngrijiri spitaliceşti să fie disponibile pentru oricine. Curtea menţionează criteriile de acordare a autorizaţiei pentru a beneficia de îngrijiri spitaliceşti în alt stat al UE şi defineşte îngrijirile medicale normale şi necesare în temeiul legislaţiei olandeze.

Informaţii suplimentare privind cauza Geraets-Smits şi Peerbooms

Resortisanţii UE pot beneficia de îngrijiri medicale într-un alt stat membru fără autorizaţie prealabilă şi pot obţine rambursare în conformitate cu tarifele statului în care au asigurare. Aceste două cauze au vizat rambursarea costurilor aferente ochelarilor şi tratamentului ortodontic al pacienţilor externi.

Informaţii suplimentare privind cauza Kohll
Informaţii suplimentare privind cauza Decker

Distribuiți pagina