Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Despre noi

Politicile comunitare privind ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale oferă cetăţenilor avantaje practice, cum ar fi sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, pentru mutarea într-un alt stat membru din motive profesionale sau de altă natură, pentru îmbunătăţirea competenţelor etc. În parteneriat cu autorităţile naţionale, partenerii sociali, organizaţiile societăţii civile şi alte părţi interesate, această direcţie generală abordează provocări legate de globalizare, de tendinţa de îmbătrânire a populaţiei europene şi de mutaţiile sociale. Printre domeniile sale de activitate se numără:

  • crearea de locuri de muncă, mai multe şi mai bune, prin intermediul Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă (care aproprie politicile naţionale din acest domeniu) şi Fondului social european (care gestionează, în parteneriat cu statele membre, un buget anual de 9 milioane de euro);
  • Libera circulaţie a lucrătorilor şi coordonarea sistemelor de securitate socială garantează faptul că toţi cetăţenii UE au dreptul de a lucra şi de a locui în orice stat membru, iar cei care se mută în altă ţară nu sunt dezavantajaţi în ceea ce priveşte securitatea socială, inclusiv accesul la îngrijirile de sănătate.
  • îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prin stabilirea unor standarde minime comune la locul de muncă, prin sprijinirea şi dezvoltarea dialogului social la nivel european, precum şi prin modernizarea relaţiilor de muncă şi prin încurajarea mobilităţii lucrătorilor europeni.
  • promovarea incluziunii sociale, prijinind eforturile de eliminare a sărăciei şi excluderii sociale, reforma sistemelor de protecţie socială şi evaluarea noilor evoluţii demografice şi sociale.
  • Priorităţile Comisiei Europene sunt prezentate în Planul anual de gestionare al DG Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune.

Reuniunile directorului general

În spiritul angajamentului asumat de Comisie în materie de transparență, directorii generali  publică informații privind reuniunile cu organizații sau cu persoane care desfășoară activități independente.

Informații cu privire la reuniunile directorului general Joost Korte

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina