Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Axa EURES - EaSI

Promovarea mobilității locurilor de muncă în UE

Obiectivul acestei axe este de a consolida EURES, o rețea europeană de mobilitate a locurilor de muncă ce oferă informații, orientare și servicii de angajare/plasare pentru angajatori, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și cetățenii care doresc să facă uz de dreptul la liberă circulație a lucrătorilor.

Această axă acoperă trei secțiuni tematice:

  • transparența privind ofertele de muncă, cererile de locuri de muncă și toate informațiile aferente pentru solicitanți și angajatori
  • înființarea unor servicii de recrutare și de plasare a forței de muncă
  • parteneriatele transfrontaliere.

Obiectivele axei:

  • să se asigure că ofertele și cererile de locuri de muncă și toate informațiile aferente sunt transparente pentru potențialii solicitanți și angajatori
  • să sprijine furnizarea de servicii EURES care promovează recrutarea și plasarea lucrătorilor în posturi de calitate și durabile prin compensarea ofertelor și cererilor de locuri de muncă. Acest sprijin va acoperi toate etapele plasării forței de muncă, de la pregătirea dinaintea recrutării la asistența ulterioară recrutării.

Cine poate participa?

Următoarele entități pot participa la axa EURES:

  • autorități naționale, regionale și locale
  • servicii de ocupare a forței de muncă
  • organizații sociale partenere și alte părți interesate

din țările UE și din țările SEE, în conformitate cu acordul SEE.

Cum se depune cererea de finanțare?

Activitățile care urmează să fie finanțate sunt definite într-un program de lucru, adoptat de Comitetul pentru program.

Pentru a înainta o cerere de finanțare, organizațiile eligibile trebuie să răspundă la invitația de participare la procedura de ofertare sau/și la o cerere de oferte.

Finanțare

18 % din bugetul total al EaSI va fi alocat axei EURES.

Istoric

La 15 martie 2016, Consiliul a adoptat propunerea Comisiei privind consolidarea EURES. Rețeaua va încerca să includă un număr mai mare de parteneri, printre care serviciile private pentru ocuparea forței de muncă , în timp ce pe portalul EURES vor fi publicate mai multe oferte de locuri de muncă. În plus, va crește eficiența corelării on-line a candidaților cu posturile vacante.

Distribuiți pagina