Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Sabine Jülicher, elintarvikkeiden ja rehun turvallisuudesta ja innovoinnista vastaava johtaja, Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto

Sabine Jülicher, elintarvikkeiden ja rehun turvallisuudesta ja innovoinnista vastaava johtaja, Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto

Hormonaaliset haitta-aineet ovat luonnollisia tai kemiallisia aineita, jotka voivat muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa ja tämän vuoksi vaikuttaa haitallisesti ihmisiin tai eläimiin.

EU on jo vuosien ajan pyrkinyt puuttumaan hormonaalisten haitta-aineiden käyttöön ihmisten terveyttä (mm. kuluttajien ja työntekijöiden terveys), eläinten terveyttä, elintarvikkeita, rehuja ja ympäristöä koskevalla lainsäädännöllä.

Lisäksi EU:ssa on yksi maailman tiukimmista järjestelmistä torjunta-aineiden ja biosidivalmisteiden arvioimiseksi. Sadat aineet ovat käyneet läpi tiukan tieteellisen arviointiprosessin tai prosessi on käynnissä.

Tätä varovaisuusperiaatetta vahvistettiin entisestään 15.6.2016, kun Euroopan komissio ehdotti, että EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyisivät vankasti tieteeseen pohjautuvan lähestymistavan hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseksi ja vahvistaisivat WHO:n esittämän määritelmän, jonka mukaan hormonaalinen haitta-aine määritellään eksogeeniseksi aineeksi tai aineseokseksi, joka muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa ja aiheuttaa siksi haittavaikutuksia terveessä organismissa, sen jälkeläisissä tai (ala)populaatioissa.

Komissio esitti kaksi säädösluonnosta tieteellisistä kriteereistä, joiden avulla voidaan tunnistaa tarkemmin kasvinsuojeluaineissa ja biosidivalmisteissa olevat kemialliset aineet, jotka ovat hormonaalisia haitta-aineita. Näissä kriteereissä täsmennetään, että hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamisessa on hyödynnettävä kaikkea asiaankuuluvaa tieteellistä näyttöä, käytettävä todistusnäyttöön perustuvaa lähestymistapaa sekä vankkaa ja järjestelmällistä tarkastelua.

Sen jälkeen kun jäsenmaat ovat hyväksyneet säädökset, EU:n soveltama järjestelmä on maailman ensimmäinen sääntelyjärjestelmä, jossa hormonaalisten haitta-aineiden määrittämistä koskevat tieteelliset kriteerit vahvistetaan lainsäädännöllä. Näin vahvistetaan komission sitoutuminen sekä ihmisten terveyden että ympäristön korkeatasoiseen suojeluun.

Endocrine disruptors

Lisää aiheesta