Στείλτε το σ' έναν φίλο
RSS
google +
Εκτύπωση

της Sabine Jülicher, διευθύντριας της διεύθυνσης «Ασφάλεια των Τροφίμων και των Ζωοτροφών και Καινοτομία», της ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

της Sabine Jülicher, διευθύντριας της διεύθυνσης «Ασφάλεια των Τροφίμων και των Ζωοτροφών και Καινοτομία», της ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ουσίες, τόσο φυσικές όσο και χημικές, που μπορούν να τροποποιήσουν τη λειτουργία του ορμονικού συστήματος και να έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων.

Η ΕΕ ρυθμίζει, εδώ και χρόνια, το ζήτημα των ενδοκρινικών διαταρακτών μέσω της νομοθεσίας σε τομείς όπως η υγεία του ανθρώπου (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των καταναλωτών), η υγεία των ζώων, τα τρόφιμα, οι ζωοτροφές και το περιβάλλον.

Επιπλέον, η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πλέον αυστηρά συστήματα στον κόσμο για την αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων και των βιοκτόνων. Εκατοντάδες ουσίες υποβάλλονται ή έχουν υποβληθεί σε αυστηρή επιστημονική διαδικασία αξιολόγησης.

Αυτή η προληπτική προσέγγιση ενισχύθηκε περαιτέρω στις 15 Ιουνίου, όταν η Επιτροπή πρότεινε στους συννομοθέτες να εγκρίνουν μια ισχυρή επιστημονική μέθοδο προσδιορισμού των ενδοκρινικών διαταρακτών και να αποδεχθούν τον ορισμό που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, τους οποίους χαρακτηρίζει ως «εξωγενείς ουσίες ή μείγματα που αλλοιώνουν κάποια λειτουργία ή λειτουργίες του ενδοκρινικού συστήματος και συνεπώς προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία ανέπαφων οργανισμών ή των απογόνων τους, ή (υπο)πληθυσμών ατόμων.»

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υπέβαλε δύο σχέδια νομικών πράξεων με επιστημονικά κριτήρια, με σκοπό να διασφαλιστεί η ακριβέστερη αναγνώριση των χημικών ουσιών που αποτελούν ενδοκρινικούς διαταράκτες στους τομείς των προϊόντων φυτοπροστασίας και των βιοκτόνων. Τα κριτήρια αυτά ορίζουν ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες πρέπει να προσδιορίζονται βάσει όλων των σχετικών επιστημονικών στοιχείων, μέσω προσέγγισης που θα βασίζεται στο βάρος της απόδειξης, καθώς και μέσω της εφαρμογής μιας αυστηρής συστηματικής επανεξέτασης.

Όταν οι πράξεις αυτές θεσπιστούν από τα κράτη μέλη, το κανονιστικό σύστημα της ΕΕ θα είναι το πρώτο τέτοιο σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο που θα ορίζει επιστημονικά κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες στη νομοθεσία. Αυτό επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Endocrine disruptors

Περισσότερα για το θέμα αυτό