ELi initsiatiivid

ELi kaasatuse strateegia

Sotsiaalse kaasatuse strateegia julgustab liikmesriike koordineerima oma vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise lähenemisi ning seadma need oma poliitilises agendas esikohale.

Täiendav teave en fr de

Lehekülje algus

Rahastamine

Euroopa aasta 2010 raames korraldatavate tegevuste konkursikutsed avaldatakse igas osalevas riigis. Euroopa Komisjoni poolt selleks otsetoetusi ei anta.

Euroopa Liit toetab rahaliselt vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastaseid algatusi läbi kolme põhilise rahastamisvahendi:

Täiendav teave

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Sotsiaalfondi eesmärgiks on tööhõive toetamine ja elustandardi tõstmine kõikjal ELis. Põhiprintsiibiks on investeerimine haridusse ja koolitusse.

Täiendav teave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond toetab inimesi, kes on kaotanud oma töö globaliseerumise mõjude tõttu.

Täiendav teave

PROGRESS

PROGRESS on ELi tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm. Selle eesmärgiks on toetada arengut järgmistes valdkondades:

  • tööhõive
  • sotsiaalne kaasatus ja kaitse
  • töötingimused
  • mittediskrimineerimine
  • sooline võrdõiguslikkus

Täiendav teave

 

Lehekülje algus