Aastast

Euroopa ühendab jõud võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega

Ligikaudu 84 miljonit eurooplast elab vaesuspiiril, mis tähendab seda, et nad seisavad silmitsi ebakindlusega, ning peavad toime tulema selleta, mis enamiku inimeste jaoks on sageli enesestmõistetav.

Vaesuses elamine võib kaasa tuua erinevaid probleeme, alates sellest, et toidu ja riiete ostmiseks jääb rahast puudu, kuni selleni, et kannatatakse kehvade elamistingimuste käes ja ollakse isegi kodutud. Vaesus tähendab ka seda, et eluviiside valikud on piiratud, see võib aga omakorda viia sotsiaalse tõrjutuseni.

Ajendatuna Euroopa Liidu aluspõhimõttest, solidaarsusest, on EL ühendanud jõud liikmesriikidega, et teha 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks. Põhieesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust nendest teemadest ja tugevdada ELi ja liikmesriikide poliitilist pühendumust võitlemaks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega.

2010. aasta juhtpõhimõtteks on väljendada nende inimeste muresid, kes peavad elama vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses, ning innustada kõiki Euroopa kodanikke ja teisi huvirühmi tegelema nende oluliste teemadega.

See aasta püüab võidelda stereotüüpide ja üldlevinud ettekujutustega vaesusest. Rakendades ELi solidaarsuse ja partnerluse põhimõtteid, kujutab aasta 2010 endast üleskutset vaesuse põhjustega tõsiselt tegeleda, tagamaks, et kõigil on ühiskonnas täisväärtuslik ja aktiivne roll.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid ja sotsiaalpartnerid ühinevad osalevate riikide ja Euroopa Komisjoniga, et 2010. aastal hulgaliselt tegevusi läbi viia.

Jaanuaris ja detsembris toimuvad kaks Euroopa tasandil konverentsi; kunstialgatus loob silla loomemaailma ja vaesust ning sotsiaalset tõrjutust kogevate inimeste vahel; ning spetsiaalsed koolituspäevad pakuvad meediale ja otsustajaile värske vaatenurga neile keerukatele teemadele.

Riiklikud ja kohalikud üritused toimuvad igas ELi liikmesriigis, samuti Norras ja Islandil. Tegevuste hulka kuuluvad teadlikkuse tõstmise kampaaniad, töötoad ja infoseminarid koolides. Valmistatakse filme, ajakirju ja teisi teabematerjale, et aidata inimestel mõista, kuidas vaesus ja sotsiaalne tõrjutus mõjutavad nende kogukondi, ning tõsta vaesusega otseselt seotud inimeste teadlikkust oma õigustest.

Koos avaliku elu tegelastega tegutsevad kampaania saadikutena ka inimesed, kes on ise kogenud vaesust, aidates nõnda suurendada selle aasta sündmuste nähtavust ja mõju ning kutsuda ka teisi selles osalema.

Euroopa aasta 2010 õiguslik raamistik
Taustateave
Andmed vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta Euroopa Liidus
  • Sotsiaalne kaitse ja sotsiaalne kaasatus Euroopas – peamised faktid ja arvud 2008 en fr
  • Vaesuse näitajad 2006 en
  • Veel Eurostati näitajaid en

 

Tegutse

Soovite aktiivselt osaleda võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega ning võtta osa Euroopa kampaaniast?

rohkem

Võitlus vaesusega

Kõik inimesed võivad mingil hetkel oma elus vaesust kogeda. Siiski on mõned inimrühmad suuremas vaesuse ohus, nt lastega pered – eriti suurpered ja üksikvanemaga perekonnad – vanad inimesed, puudega inimesed ja sisserändajad. Kõigis kategooriates on naised rohkem ohustatud kui mehed.

rohkem

Arvamused vaesuse ja tõrjutuse vastu

Tsitaadid Euroopa aasta saadikutelt, kodanikuühiskonna eestvedajatelt ning vaesuses elavatelt inimestelt

rohkem

Osalevad riigid

Teave osalevate riikide kohta. Euroopa aastast võtab osa 29 riiki: 27 ELi liikmesriiki, lisaks Island ja Norra. Nad mängivad tähtsat rolli Euroopa aasta läbiviimisel riiklikul tasandil.

rohkem