Partnerid

Lisaks osalevatele riikidele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja Euroopa institutsioonidele on ka kodanikuühiskonna organisatsioonid ja meedia tõsiselt pühendunud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisele. Nad osalevad ja toetavad täielikult Euroopa aasta 2010 eesmärke üle kogu Euroopa ning kogu aasta jooksul.

Kui ka teie soovite osaleda ning saada Euroopa aasta 2010 partneriks, siis saatke e-kiri aadressile 2010againstpoverty@ec.europa.eu.
 

Kodanikuühendused

Siit leiate Euroopa aastaga 2010 seotud kodanikuühiskonna organisatsioonide linke. Nende hulgas on MTÜ-d, ajutrustid, sihtasutused ning kohalikud ja piirkondlikud asutused.

rohkem

Osalevad riigid

Siit leiate teavet Euroopa aastast 2010 osa võtvate riikide kohta. Neid on 29 riiki - 27 liikmesriiki ning Island ja Norra. Riigid on olulise tähtsusega selle aasta teostamisel riiklikel tasanditel.

rohkem

Rahvusvahelised organisatsioonid

Siit leiate Euroopa aastast osa võtvate rahvusvaheliste organisatsioonide linke.

rohkem

Kohalik ja regionaalne võim

Siit leiate teavet kohalike ja piirkondlike asutuste kohta, mis Euroopa aastast osa võtavad.

rohkem

Euroopa organisatsioonid

Siit leiate teavet Euroopa asutuste kohta, mis Euroopa aastast osa võtavad.

rohkem