Arvamused vaesuse ja tõrjutuse vastu

Intervjuukatked Euroopa konverentsilt – „Vaesus: tegelikkuse ja ettekujutuse vahe – kommunikatsiooni proovikivi“ 29. oktoobril 2009

Videod on ainult inglise keeles

 

Marie Donnelly

Euroopa Komisjoni tööhõive,
sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi
ressursside ja teabevahetuse direktor

 

William Crawley

Ajakirjanik & saatejuht
BBC Põhja-Iirimaa

 

Fintan Farrell

Euroopa vaesusevastase võrgustiku (EAPN) direktor

 

Paul Stamper

TNS Opinion

 

David Seymour

Teksti „Vaesuse kajastamine: praktiline juhend ajakirjanikele“ autor

 

Antonis Papacostas

Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi
uuringute ja poliitilise analüüsi üksuse juhataja