Faktid ja arvud

Püüdes võidelda vaesusega, leppisid liikmesriigid kokku ühises indikaatorite süsteemis, et paremini mõista, mida tähendab olla vaene.

Vaesust mõõdetakse ELis sissetulekute põhjal ja öeldakse, et inimesed kuuluvad vaesuse riskigruppi, kui nende sissetulek on võrdne või väiksem kui 60% teie riigi mediaansissetulekust. Võetakse arvesse ka teisi indikaatoreid, nagu töötus, elutingimused, koolist väljalangemise määr ning ligipääs avalikele teenustele, näiteks arstiabi kättesaadavus.

Faktid ja andmed vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta:

  • Eurostati näitajad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta en
  • Põhiandmed vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta ELis en