Vaidluste lahendamise üksused

Kõikide käesoleval veebisaidil loetletud vaidluste lahendamise üksuste abil on võimalik vaidlust lahendada kohtuväliselt. On kindlaks tehtud, et kõik need üksused järgivad õigluse, tõhususe ja kättesaadavusega seotud kvaliteedinõudeid.

Igal vaidluste lahendamise üksusel on oma tingimused ja menetlused. Kohtuvälise võimaluse kasutamine on kohtu poole pöördumisega võrreldes tavaliselt kiirem ja odavam.