Ülesanded

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:


Prioriteedid

Komisjoni kuus prioriteeti aastateks 2019–2024


Peadirektoraat toetab neid poliitikavaldkondi ja prioriteete rahastamisprogrammide kaudu.

Justice and Consumers Funding, Tenders

Find out more on funding opportunities and policy areas supported by DG Justice and Consumers.

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 84.2 KB

Kontaktandmed