Ülesanded

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:


Prioriteedid

Euroopa Komisjoni prioriteetideks on muu hulgas Euroopa roheline kokkulepe, digitulevik, inimeste hüvanguks toimiv majandus, Euroopa demokraatia edendamine ja tugevdamine.


Õigus- ja tarbijaküsimused – Rahastamine, hanked

Lisateave rahastamisvõimaluste ning õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi toetavate poliitikavaldkondade kohta.

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – department strategy, objectives for 2020-2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 266.5 KB

Kontaktandmed