Ülesanded

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:


Prioriteedid

Komisjoni kuus prioriteeti aastateks 2019–2024


Õigus- ja tarbijaküsimused – Rahastamine, hanked

Lisateave rahastamisvõimaluste ning õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi toetavate poliitikavaldkondade kohta.

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 127.6 KB

Kontaktandmed