system message icon

PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Prezenta declarație de confidențialitate oferă informații cu privire la prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați EUSurvey pentru a crea și a gestiona sondaje.

Versiunea 1.0, 2020/06/10

Operațiune de prelucrare: EUSurvey

Operator de date: Comisia Europeană (sau „Comisia”)

Cod de referință: DPR-EC-01488

Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să respecte viața dumneavoastră privată. Comisia colectează și prelucrează suplimentar date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [abrogă Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

Prezenta declarație de confidențialitate explică motivele pentru care se prelucrează datele dumneavoastră personale, modul în care colectăm, prelucrăm și protejăm toate datele personale furnizate, modul în care se utilizează informațiile respective și care sunt drepturile pe care le aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, el precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil prin intermediul căruia vă puteți exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Informațiile cu privire la operațiunile de prelucrare prin intermediul aplicației EUSurvey, realizate de către Comisie, sunt prezentate mai jos, adică, prezenta declarație de confidențialitate explică modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă înregistrați ca utilizator al EUSurvey și utilizați serviciul pentru crearea de sondaje. Declarația nu cuprinde aspectele de protecție a datelor conexe sondajelor pe care le creați, adică, atunci când creați un sondaj, va fi necesar să includeți în o declarație specifică de confidențialitate, în cazul în care sondajul dumneavoastră colectează și prelucrează date cu caracter personal.

1. DE CE ȘI CUM PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

1.1 Date cu caracter personal colectate pentru gestionarea utilizatorilor

Scopul operațiunilor de prelucrare: Comisia, prin intermediul EUSurvey, colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă permite, în calitate de utilizator, să vă conectați la aplicația EUSurvey și să utilizați serviciul pentru crearea și publicarea de chestionare online. Datele dumneavoastră de contact (adresa de e-mail, prenumele și numele de familie) pot fi utilizate și pentru a vă contacta în scop de asistență și de gestionare a calității.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat, nici pentru crearea de profiluri.

1.2 Date cu caracter personal colectate prin intermediul sondajelor online

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Comisia nu este responsabilă de politicile sau practicile de confidențialitate ale persoanelor sau ale organizațiilor care utilizează aplicația și serviciul EUSurvey pentru a crea și publica un sondaj. Toate datele cu caracter personal colectate în cadrul unui astfel de sondaj vor fi prelucrate de către proprietarul sondajului sau de către organizația acestuia și sub responsabilitatea sa.

Persoanele fizice și organizațiile care utilizează EUSurvey pentru a organiza un sondaj au obligația legală de a crea și publica propria declarație de confidențialitate atunci când colectează date cu caracter personal.

2. TEMEIUL SAU TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece:

„persoana în cauză și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.”

Ați acordat sau veți acorda consimțământul menționat anterior prin acceptarea prezentei declarații de confidențialitate. Acceptarea prezentei declarații de confidențialitate este necesară înainte de intrarea în aplicație și de utilizarea serviciului.

Puteți să vă exercitați dreptul de a vă retrage consimțământul contactând operatorul de date utilizând formularul de contact .

3. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI ULTERIOR LE PRELUCRĂM?

Pentru a furniza serviciile EUSurvey, prin intermediul operațiunilor de prelucrare, Comisia colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

3.1 Date de acces

Pentru a fi identificat de sistem, utilizatorul necesită un cuplu de date format din nume de utilizator și parolă, care sunt gestionate de serviciul Eulogin [1] . Pentru mai multe informații cu privire la modul în care EULogin vă prelucrează datele cu caracter personal, vă rugăm să consultați declarația de confidențialitate aferentă EULogin .

3.2 Datele utilizatorilor

Unele date cu caracter personal sunt accesibile din aplicația EUSurvey la rubrica „Setări”:

• Numele complet (prenumele și numele)

• Adresa de e-mail

Numele complet și adresa de e-mail sunt date obținute printr-un proces automat din EULogin și din Baza centrală de date ale utilizatorilor a Comisiei Europene, care este stocată la Centrul de date al Comisiei Europene. Centrul de date al Comisiei Europene este obligat să respecte Regulamentul (UE) 2018/1725 și orice decizie a Comisiei în materie de securitate și orice dispoziție stabilită de Direcția Generală Securitate și Resurse Umane pentru acest tip de servere și servicii.

3.3 Europa Analytics

Europa Analytics este un serviciu care monitorizează și evaluează eficacitatea și eficiența site-urilor Comisiei Europene de pe portalul Europa. Europa Analytics se bazează pe platforma de analiză cu sursă deschisă „Matomo”, și este instalată pe un server de internet. Atât infrastructura, cât și software-ul sunt sub controlul deplin al Comisiei Europene și respectă legislația UE în vigoare privind protecția datelor.

EUSurvey utilizează Europa Analytics pentru statisticile privind traficul și analize conexe. Puteți găsi mai multe informații privind informațiile și măsurile de protecție a datelor, opțiunea „Do Not Track” (Nu-mă-urmări) și alte informații pe site-ul de internet al Europa Analytics .

4. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Comisia Europeană păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât servesc sondajului.

4.1 Membru al personalului UE (utilizator intern)

Atâta timp cât sunteți membru al personalului UE, contul dumneavoastră de utilizator rămâne activ și, prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate. Totuși, puteți solicita în orice moment echipei EUSurvey să vă elimine contul dacă nu mai doriți să utilizați serviciul respectiv. În acest caz, contul dumneavoastră de utilizator, toate datele asociate și toate sondajele și rezultatele vor fi eliminate definitiv.

4.2 Utilizator extern al EUSurvey

Ca utilizator extern puteți solicita în orice moment echipei EUSurvey să vă elimine contul dacă nu mai doriți să utilizați serviciul respectiv. Contul corespunzător, toate datele asociate și toate sondajele și rezultatele vor fi eliminate definitiv.

În plus, conturile utilizatorilor externi neutilizate se elimină după o perioadă de inactivitate de 2 ani.

5. CUM PROTEJĂM ȘI PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Toate datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele Centrului de date al Comisiei Europene. Toate operațiunile de prelucrare se desfășoară în temeiul Deciziei (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate pentru a garanta securitatea online, pentru a evita riscul pierderii datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate cu o nevoie legitimă de a le cunoaște în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, dar nu uitați că nicio metodă de transmisie prin internet sau de stocare electronică nu este sigură în proporție de 100 %. Ne străduim să utilizăm mijloace adecvate de protejare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă nu putem garanta securitatea lor absolută.

6. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI CUI ÎI SUNT DEZVĂLUITE?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este acordat personalului Comisiei responsabil cu efectuarea acestor operațiuni de prelucrare și personalului autorizat în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acorduri de confidențialitate suplimentare.

Prin urmare, personalul care gestionează aplicația EUSurvey are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

El include:

• Echipa EUSurvey a Comisiei, în scopuri de funcționare și întreținere a sistemului.

• Administratorii infrastructurii.

Informațiile pe care le colectăm nu vor fi comunicate niciunei părți terțe, exceptând în măsura în care și în scopurile pentru care este posibil să fim nevoiți, în baza legislației relevante.

Comisia nu transmite date cu caracter personal niciunei părți terțe în scop de marketing direct. Cu alte cuvinte, Comisia nu va utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă contacta prin intermediul unor buletine informative, campanii de publicitate sau informații promoționale. Cu toate acestea, vă putem folosi adresa de e-mail pentru a vă contacta în legătură cu informațiile sau actualizările referitoare la EUSurvey.

7. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM VI LE PUTEȚI EXERCITA?

Aveți drepturi specifice în calitate de „persoană vizată” în temeiul capitolului III (articolele 14 – 25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în particular dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a le rectifica în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete. Dacă este cazul, aveți dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor.

Vă puteți exercita drepturile contactându-l pe operatorul de date sau, în cazul unui conflict, pe responsabilul cu protecția datelor.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prenumele, numele și adresa dumneavoastră de e-mail sunt preluate din EULogin și pot fi modificate doar acolo. EUSurvey este actualizată în mod automat în conformitate cu datele EULogin. La prima intrare în cont, acesta este creat automat folosind date extrase din baza de date EULogin. Alte date cu caracter personal pot fi modificate în pagina de setări a EUSurvey . Dacă nu este posibil, contactați-ne utilizând formularul de contact .

Această declarație de confidențialitate va rămâne în vigoare, cu excepția modificărilor intervenite în dispozițiile sale în viitor, care vor fi în vigoare imediat după ce vor fi afișate pe aplicația EUSurvey și acceptate de către utilizator. În cazul în care apar modificări ale acestei declarații de confidențialitate, vă vom informa prin plasarea unui mesaj de acceptare ușor vizibil în aplicația EUSurvey imediat după intrare în cont. Vi se va solicita să citiți și să acceptați noua declarație de confidențialitate.

8. DATE DE CONTACT

8.1. Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să transmiteți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date utilizând formularul de contact .

Aveți posibilitatea de a contacta echipa de asistență EUSurvey, utilizând formularul de contact pentru a șterge definitiv contul dumneavoastră în cazul în care nu mai este necesară utilizarea serviciului.

8.2. Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Îl puteți contacta și pe responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) din cadrul Comisiei pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

8.3. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Aveți dreptul de a face recurs (și anume, puteți depune o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) dacă considerați că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul de date.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor acționează în calitate de autoritate independentă de supraveghere. AEPD asigură faptul că toate instituțiile și organismele UE respectă dreptul cetățenilor la confidențialitate atunci când le prelucrează datele cu caracter personal.

9. UNDE SE POT GĂSI INFOMAȚII MAI DETALIATE?

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie care au fost documentate și care i-au fost notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro .

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu numărul de referință următor: DPR-EC-01488.1

[1] EULogin este serviciul de autentificare al instituțiilor europene bazat pe tehnologia SSO (Single-Sign On).