Denna webbplats arkiverades den 01/01/2014
01/01/2014

Sökväg

Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP)

En titt in i framtiden: Programmet för företagens konkurrenskraft och småföretag, Cosme (2014–2020)

Med små och medelstora företag (SMF) i fokus stöder ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) innovationsverksamhet (bland annat ekologisk innovation) samt ger tillgång till finansiering och supporttjänster i regionerna.

Programmet uppmuntrar till att bättre utnyttja och använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt stöder utvecklingen av informationssamhället.

Det främjar även en ökad användning av förnybara energikällor och energieffektivitet.

CIP pågår 2007-2013 och har en total budget på 3 621 miljoner euro.

CIP är indelat i tre delprogram.

Varje program har sina särskilda mål för att bidra till företagens konkurrenskraft och innovativa förmåga på sina egna områden, t.ex. IKT eller hållbar energi:

  • Programmet för entreprenörskap och innovation.
  • Stödprogrammet för informations- och kommunikationsteknik (IKT).
  • Programmet Intelligent energi.
  • Programmet för entreprenörskap och innovation - © fotoliaProgrammet för entreprenörskap och innovationDeutsch (de)English (en)français (fr)
  • IKT-stödprogrammet  - © fotoliaIKT-stödprogrammet Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Programmet intelligent energi – EuropaProgrammet intelligent energi – EuropaDeutsch (de)English (en)français (fr)
Senaste uppdatering: 03/09/2015 | Till början