Šī vietne tika arhivēta (01/01/2014)
01/01/2014

Navigācijas ceļš

Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma (CIP)

Lūkojamies nākotnē: Programma “Uzņēmumu konkurētspēja un MVU” (COSME) 2014-2020

Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma (CIP), kuras galvenais mērķis ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), atbalsta inovāciju pasākumus (ieskaitot ekoinovācijas), nodrošina labāku piekļuvi finansējumam un sniedz reģioniem uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus.

Tā veicina labāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apgūšanu un izmantošanu, un palīdz attīstīt informācijas sabiedrību.

Tā veicina arī atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un energoefektivitāti.

CIP ir paredzēta laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam, un tās kopējais budžets ir 3621 miljons eiro.

CIP ir trīs rīcības programmas.

Katrai rīcības programmai ir savi konkrēti mērķi ar nolūku veicināt uzņēmumu konkurētspēju un inovāciju kapacitāti to darbības jomās, tādās kā IKT un ilgtspējīga enerģija:

  • Uzņēmējdarbības un inovāciju programma (UIP)
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta programma (IKT-PAP)
  • Inteliģentās enerģijas - Eiropas programma (IEE)
  • Programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” - © fotoliaProgramma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) politikas atbalsta programma - © fotoliaInformācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) politikas atbalsta programmaDeutsch (de)English (en)français (fr)
  • Programma „Saprātīga enerģija Eiropai”Programma „Saprātīga enerģija Eiropai”Deutsch (de)English (en)français (fr)
Pēdējā atjaunināšana: 03/09/2015 | Lapas sākums