Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 01/01/2014
01/01/2014

Διαδρομή πλοήγησης

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP)

Vaade tulevikku: Ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programm (COSME) 2014–2020

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), που έχει ως κύριο στόχο του τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), υποστηρίζει τις δραστηριότητες καινοτομίας (συμπεριλαμβανόμενης της οικοκαινοτομίας), προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων στις περιφέρειες.

Ενθαρρύνει την καλύτερη αφομοίωση και χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βοηθά να αναπυχθεί η κοινωνία της πληροφορίας.

Επίσης προάγει την αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

Το CIP αφορά την περίοδο 2007-2013 και ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι €3.621 εκατ.

Το CIP διαιρείται σε τρία λειτουργικά προγράμματα.

Το κάθε πρόγραμμα έχει συγκεκριμένους στόχους που έχουν σκοπό να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ικανότητα καινοτομίας τους στους τομείς δραστηριότητάς τους, για παράδειγμα τις ΤΠΕ ή τη βιώσιμη ενέργεια:

  • το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» (ΠΕΚ)
  • το πρόγραμμα στήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών
  • το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη» (ΕΕΕ)
  • Πρόγραμμα ‘Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’ - © fotoliaΠρόγραμμα ‘Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Πρόγραμμα Στήριξης της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες  - © fotoliaΠρόγραμμα Στήριξης της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Πρόγραμμα ‘Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη’Πρόγραμμα ‘Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη’Deutsch (de)English (en)français (fr)
Τελευταία ενημέρωση: 03/09/2015 | Αρχή σελίδας