Strona zarchiwizowana dnia 01/01/2014
01/01/2014

Ścieżka nawigacji

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

Spojrzenie w przyszłość: Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME) 2014–2020

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), stworzony przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), wspiera działalność innowacyjną (w tym innowacje ekologiczne), zapewnia lepszy dostęp do środków finansowych oraz świadczy usługi wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym.

Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Program promuje również wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.

Realizacja programu rozpoczęła się w 2007 r. i potrwa do 2013 r. Budżet przeznaczony na jego realizację wynosi 3,621 mld euro.

Na CIP składają się trzy programy operacyjne.

Każdy z programów ma swoje szczególne cele, mające w założeniu przyczyniać się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspierać ich zdolność innowacyjną w danych obszarach prowadzonej działalności, jak np. technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) lub energetyka zrównoważona środowiskowo:

  • Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)
  • Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP)
  • Inteligentna energia - program dla Europy (IEE)
  • Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji  - © fotoliaProgram na rzecz przedsiębiorczości i innowacji Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Program wsparcia polityki dotyczącej TIK - © fotoliaProgram wsparcia polityki dotyczącej TIKDeutsch (de)English (en)français (fr)
  • Inteligentna energia - program dla EuropyInteligentna energia - program dla EuropyDeutsch (de)English (en)français (fr)
Ostatnia aktualizacja: 03/09/2015 | Początek strony