Veebisait on arhiveeritud (01/01/2014)
01/01/2014

Navigatsioonitee

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (CIP)

Vaade tulevikku: Ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programm (COSME) 2014–2020

Peamise sihtrühmana väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (CIP) raames toetatakse uuendustegevust (sealhulgas ökoinnovatsiooni), võimaldatakse paremat juurdepääsu rahastamisvõimalustele ja osutatakse piirkondades ettevõtluse tugiteenuseid.

Programm innustab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (IKT) paremini kasutusele võtma ja kasutama ning aitab arendada infoühiskonda.

Samuti edendatakse taastuvenergia laialdasemat kasutamist ja efektiivsemat energiakasutust.

3621 miljoni euro suuruse kogueelarvega CIP kestab ajavahemikus 2007-2013.

CIP on jagatud kolmeks alamprogrammiks.

Igal alamprogrammil on konkreetsed sihid, mis on suunatud ettevõtete konkurentsivõime ja innovatsioonisuutlikkuse tõstmisele oma valdkonnas, nagu IKT või säästev energia:

  • ettevõtlus- ja innovatsiooniprogramm (EIP)
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika toetusprogramm (ICT-PSP)
  • Euroopa intelligentse energia programm (IEE)
  • Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm - © fotoliaEttevõtluse ja uuendustegevuse programmDeutsch (de)English (en)français (fr)
  • IKT-poliitika toetusprogramm - © fotoliaIKT-poliitika toetusprogrammDeutsch (de)English (en)français (fr)
  • Euroopa aruka energeetika programmEuroopa aruka energeetika programmDeutsch (de)English (en)français (fr)
Viimati muudetud: 03/09/2015 | Üles