Navigačný riadok

Európska stratégia zamestnanosti

Kuchár pri práci v kuchyni

Európska stratégia zamestnanosti sa zameriava na tvorbu nových a lepších pracovných miest v celej EÚ. Inšpiruje sa stratégiou Európa 2020.

Európska stratégia zamestnanosti poskytuje štátom EÚ rámec (tzv. otvorenú metódu koordinácie), ktorý slúži na výmenu informácií, diskusie a koordináciu politík v oblasti zamestnanosti.

Stratégia je založená na ročnom prieskume rastu (RPR), ktorý stanovuje priority EÚ na nadchádzajúci rok s cieľom povzbudiť rast a tvorbu pracovných miest. RPR začína aj európsky semester, ktorý podporuje užšiu koordináciu národných vlád v oblasti svojej hospodárskej a fiškálnej politiky.

Európsky semester (podporovaný prácou Výboru pre zamestnanosť) každoročne zahŕňa nasledujúce kroky:

V apríli 2012 Európska komisia v reakcii na vysokú mieru nezamestnanosti v Európe predstavila súbor opatrení na podporu tvorby pracovných miest, tzv. „balík pre zamestnanosť“.

Európska stratégia zamestnanosti takisto vychádza z Programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, ktorý je súčasťou stratégie Európa 2020, a je podporený Európskou agentúrou na sledovanie zamestnanosti (EEO) a Programom vzájomného učenia (MLP).

      Zdieľať

    • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+