Sti

Officielle dokumenter

Du kan finde de officielle dokumenter, som Den Administrative Kommission har accepteret, samt dens afgørelser og henstillinger på denne side.

Afgørelser og henstillinger

Der er vedtaget en række afgørelser og henstillinger fra Den Administrative Kommission om socialsikring vedrørende bestemmelserne i de nye forordninger (ældre afgørelser finder du i de relevante dokumenter på denne side).

Andre officielle dokumenter

Strukturerede elektroniske dokumenter (SED)

I henhold til reglerne om moderniseret koordinering skal institutionerne udveksle oplysninger ad elektronisk vej. Dette sker i EESSI-systemet. Der er udarbejdet strukturerede elektroniske dokumenter (SED), der skal gøre kommunikationen mellem institutionerne lettere og mere effektiv. I overgangsperioden fra den 1. maj 2010 og indtil EESSI-systemet bliver funktionsdygtigt, kan papirudgaverne af SED'erne bruges.

Personbårne dokumenter

De tidligere "E-formularer" i papirudgave forsvinder med den moderniserede koordinering, men i visse tilfælde udstedes de oplysninger, som borgeren skal bruge, i form af personbårne dokumenter. Der findes i alt 10 personbårne dokumenter, herunder det europæiske sygesikringskort. De andre dokumenter er papirblanketter. De udstedes fra den 1. maj og efter overgangsperioden.

Hovedkonklusionerne fra Den Administrative Kommissions møder

Den Administrative Kommission træder sammen mindst fire gange om året. For at fremme gennemsigtighed har delegationerne indvilliget i at offentliggøre de væsentligste konklusioner af disse møder her, fra og med mødet i juni 2016.