Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

04/08/2014

Tvoje prvé pracovné miesto EURES - sprievodca  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-SK-N

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je iniciatíva, ktorú financuje EÚ s cieľom
• pomôcť mladým Európanom nájsť si prácu, prax alebo stáž v inej krajine EÚ;
• pomôcť zabezpečiť malým a stredným podnikom a iným zamestnávateľom prístup k širšej základni talentov.

V praktickej príručke sa píše...
• aké sú požiadavky oprávnenosti a ako sa prihlásiť;
• ako získať finančnú podporu;
• kde možno nájsť ďalšie informácie.

Začnite si hľadať svoje prvé pracovné miesto EURES už dnes!

Táto publikácia je dostupná v elektronickej verzii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

23/06/2014

European Vacancy and Recruitment Report 2014 + Statistical Annex  (23/06/2014)

Catalog N. : KE-02-14-592-EN-N

Low qualified workers encounter increasing difficulties to find a job, face lower job stability and are out-competed by medium-skilled workers even in elementary occupations. In contrast, job opportunities are growing in some high-skilled professions. These are the main findings of the European Vacancy and Recruitment Report 2014. The report also highlights the increase in temporary and part-time work during the crisis and underlines the need to better support school-to-work transitions, to decrease segmentation of the labour markets and to up-skill jobseekers, particularly the low qualified. This report is available in electronic format in English only.

Table of contents

Objednať si prostredníctvom [EU Bookshop] Objednať si prostredníctvomEU bookshop

pdf Stiahnuť PDF verziu

English

Počet prevzatí:759

Súvisiace publikácie

17/10/2013

ESCO - European Classification of Skills/Competences, Qualifications and Occupations - The first public release - A Europe 2020 initiative  (17/10/2013)

Catalog N. : KE-03-13-496-EN-C

ESCO – boosting job matching throughout Europe European prosperity depends on a flourishing labour market which helps both working people and employers make the most of training and skills. EU citizens have an EU-wide labour market open to them and employers have a pool of people in 28 countries to choose from. However, matching the right worker to the right job remains a challenge. ESCO is a multilingual classification of occupations, skills, competences and qualifications, designed to help jobseekers and employers to match skills to jobs. Learners, workers and businesses will all benefit. ESCO will help everyone get more out of Europe’s labour market. This publication will be available in printed format in English, French and German.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

STE PRIPRAVENÍ SPRAVIT PRVÝ KROK? Co potrebujete vediet o živote a práci v zahranicí – a ešte ovela viac  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-SK-C

Táto brožúra je urcená pre každého, kto uvažuje o prestahovaní sa a živote a práci v zahranicí – alebo o dennom dochádzaní za prácou do susednej krajiny ako cezhranicný pracovník. Obsahuje tipy ako hladat a uchádzat sa o prácu v jednotlivých clenských štátoch Európskej únie a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajciarsku. Všetky tieto krajiny sa dohodli, že budú vzájomne umožnovat svojim obcanom cestovat a pracovat v ktorejkolvek z ostatných krajín. Táto publikácia je k dispozícii v tlacenej podobe a v elektronickej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ako aj v islandskom a nórskom jazyku.

24/07/2013

Nábor zamestnancov v Európe - príručka pre zamestnávateľov  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-SK-C

Asi 3 % Európanov žije a pracuje v inom členskom štáte, než je krajina ich pôvodu. Na pracovisko prinášajú rôzne zručnosti a nový pohľad – a zamestnávateľom dávajú príležitosť vybrať zo širšej skupiny uchádzačov tých najvhodnejších zamestnancov. Táto príručka vám predstaví možnosti naboru zamestnancov zo zahraničia a prevedie vás potrebnými krokmi. Táto publikácia je dostupná v tlačenom formáte vo všetkých úradných jazykoch EÚ, v islandčine a nórčine.

24/07/2013

Hľadanie zamestnania v Európe - príručka pre uchádzačov o zamestnanie  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-SK-C

Život a práca v zahraničí sú atraktívnou možnosťou pre Európanov všetkých vekových skupín. Čoraz viac ľudí si skutočne uvedomuje výhody získavania pracovných skúseností v innej európskej krajine. Napriek tomu stále len 3 % Európanov žije a pracuje v inom členskom štáte, ako je ich krajina pôvodu. Pritom práca v zahraničí, aj keď len na krátky čas, vám môže pomôcť výrazne zvýšiť úroveň zručností a zvýšiť vyhliadky na získanie lepšej práce vo vlastnej krajine. Táto príručka vám predstaví možnosti nájsť prácu v zahraničí a prevedie vás potrebnými krokmi. Táto publikácia je dostupná v tlačenom formáte vo všetkých úradných jazykoch EÚ, v islandčine a nórčine.

27/05/2013

Policy Brief on Social Entrepreneurship  (27/05/2013)

Catalog N. : KE-BE-12-003-EN-N

This paper considers the impact of social entrepreneurship in European communities, finding that working with such enterprises and helping them develop can result in widespread gains for public budgets. Starting and running such a business can pose a number of problems though, as it must not only overcome entrepreneurial challenges, but also those that arise from the social dimension. The report concludes that promoting policies that create a favourable environment for such entrepreneurs, is crucial for them to fulfil their potential. This brochure is available online in English, German and French.

07/01/2013

Policy Brief on Senior Entrepreneurship  (07/01/2013)

Catalog N. : KE-BE-12-002-EN-N

As the population in the EU continues to age, counteracting the resulting demographic forces is becoming increasingly important. Helping these people remain economically active has the potential to have important economic and social benefits, not only for the target group, but for society on the whole. The European Commission and OECD have joined forces to produce a brochure, which emphasises the importance of a shift in entrepreneurship policy within this demographic, to encourage it to become more active. In this context, it examines a range of different initiatives and schemes that could be implemented to promote business start-ups by older people.This brochure will be available online in English, German and French.