Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

04/08/2014

Tava pirmā EURES darbavieta - ceļvedis  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-LV-N

“Tava pirmā EURES darbavieta” ir ES finansēta iniciatīva, kuras mērķis ir
• palīdzēt Eiropas jauniešiem atrast darbu, stažēties vai iziet mācekļa praksi citā ES valstī
• palīdzēt MVU un citiem darba devējiem piekļūt plašākam jauno talantu lokam

Praktiska rokasgrāmata, kurā…
• izklāstīti atbilstības kritēriji un pieteikšanās procedūras
• paskaidrots, kā iegūt finansiālo atbalstu
• norādīts, kur atrast plašāku informāciju

Sāciet meklēt savu pirmo EURES darbavietu jau šodien!

Šī publikācija ir pieejama elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās.

23/06/2014

European Vacancy and Recruitment Report 2014 + Statistical Annex  (23/06/2014)

Catalog N. : KE-02-14-592-EN-N

Low qualified workers encounter increasing difficulties to find a job, face lower job stability and are out-competed by medium-skilled workers even in elementary occupations. In contrast, job opportunities are growing in some high-skilled professions. These are the main findings of the European Vacancy and Recruitment Report 2014. The report also highlights the increase in temporary and part-time work during the crisis and underlines the need to better support school-to-work transitions, to decrease segmentation of the labour markets and to up-skill jobseekers, particularly the low qualified. This report is available in electronic format in English only.

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

English

Lejupielāžu skaits:260

Saistītās publikācijas

17/10/2013

ESCO - European Classification of Skills/Competences, Qualifications and Occupations - The first public release - A Europe 2020 initiative  (17/10/2013)

Catalog N. : KE-03-13-496-EN-C

ESCO – boosting job matching throughout Europe European prosperity depends on a flourishing labour market which helps both working people and employers make the most of training and skills. EU citizens have an EU-wide labour market open to them and employers have a pool of people in 28 countries to choose from. However, matching the right worker to the right job remains a challenge. ESCO is a multilingual classification of occupations, skills, competences and qualifications, designed to help jobseekers and employers to match skills to jobs. Learners, workers and businesses will all benefit. ESCO will help everyone get more out of Europe’s labour market. This publication will be available in printed format in English, French and German.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

Deutsch English français

Lejupielāžu skaits:2015

Saistītās publikācijas

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

ESAT GATAVS PARCELTIES? Kas jums jazina par dzivošanu un stradašanu arzemes — un daudz vairak  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-LV-C

Ši brošura ir paredzeta ikvienam, kurš plano parcelties uz dzivi un darbu arzemes vai ari ik dienu doties uz darbu cita valsti ka parrobežu darba _emejs. Taja ir ietverti ieteikumi par to, ka meklet darbu un ka pieteikties darbam jebkura Eiropas Savienibas dalibvalsti, ka ari Islande, Lihtenšteina, Norve_ija un Šveice. Visas minetas valstis ir vienojušas savstarpeji _aut viena otras pilso_iem ce_ot un stradat jebkura cita valsti. Ši publikacija ir pieejama drukata un e-gramatas formata visas ES oficialajas valodas, ka ari islandiešu un norve_u valoda.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Lejupielāžu skaits:6902

Saistītās publikācijas

24/07/2013

Darbinieku meklēšana Eiropā - ceļvedis darba devējiem  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-LV-C

Aptuveni 3 % eiropiešu dzīvo un strādā citā dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts. Viņi ienes jaunas prasmes un citu skatījumu darba vietā, un viņi dod darba devējiem iespēju atrast piemērotākos darbiniekus, izvēloties no plašāka kandidātu loka. Šajā ceļvedī iepazīstināsim jūs ar iespēju pieņemt darbā darbiniekus no ārvalstīm un pastāstīsim par nepieciešamajām darbībām. Šīs publikācijas drukātais izdevums ir pieejams visās ES oficiālajās valodās, kā arī islandiešu un norvēģu valodā.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska Íslenska Norsk

Lejupielāžu skaits:6029

Saistītās publikācijas

24/07/2013

Darba meklējumi Eiropā - Ceļvedis darba meklētājiem  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-LV-C

Dzīvošana un strādāšana citā valstī ir aizraujoša iespēja dažāda vecuma eiropiešiem. Cilvēki arvien vairāk atklāj priekšrocības, ko sniedz profesionālās pieredzes gūšana citā Eiropas valstī. Neskatoties uz to, vēl joprojām tikai 3 % eiropiešu dzīvo un strādā citā dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts. Taču pat īslaicīgs darbs ārvalstīs var būtiski uzlabot jūsu spējas un palielināt iespējas atrast labāku darbu savā valstī. Šajā ceļvedī iepazīstināsim jūs ar iespēju atrast darbu ārzemēs .Šīs publikācijas drukātais izdevums ir pieejams visās ES oficiālajās valodās, kā arī islandiešu un norvēģu valodā.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska Íslenska Norsk

Lejupielāžu skaits:10975

Saistītās publikācijas

27/05/2013

Policy Brief on Social Entrepreneurship  (27/05/2013)

Catalog N. : KE-BE-12-003-EN-N

This paper considers the impact of social entrepreneurship in European communities, finding that working with such enterprises and helping them develop can result in widespread gains for public budgets. Starting and running such a business can pose a number of problems though, as it must not only overcome entrepreneurial challenges, but also those that arise from the social dimension. The report concludes that promoting policies that create a favourable environment for such entrepreneurs, is crucial for them to fulfil their potential. This brochure is available online in English, German and French.

07/01/2013

Policy Brief on Senior Entrepreneurship  (07/01/2013)

Catalog N. : KE-BE-12-002-EN-N

As the population in the EU continues to age, counteracting the resulting demographic forces is becoming increasingly important. Helping these people remain economically active has the potential to have important economic and social benefits, not only for the target group, but for society on the whole. The European Commission and OECD have joined forces to produce a brochure, which emphasises the importance of a shift in entrepreneurship policy within this demographic, to encourage it to become more active. In this context, it examines a range of different initiatives and schemes that could be implemented to promote business start-ups by older people.This brochure will be available online in English, German and French.