Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικές εκδόσεις

 • 21/02/2017

  2016 annual report on intra-EU labour mobility

  In 2015, almost 11.3 million EU citizens of working age were residing in a Member State other than their country of citizenship. This report presents an overview of mobility within the EU as well as of the economic integration of the mobile workers. In addition, report  focus this year on workers going back to their country of origin, and on the mobility at higher age (retired EU-movers).

 • 03/02/2017

  Η πρωτη σου εργασι μεσω του EURES – Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας – Έκδοση 2017

  Η «Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με στόχο να βοηθήσει: νεαρούς Ευρωπαίους να βρουν θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε άλλη χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, τις ΜΜΕ και άλλους εργοδότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων. Ένας πρακτικός οδηγός που περιγράφει : τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τον τρόπο υποβολής αίτησης, πώς θα λάβετε στήριξη προσανατολισμένη στην εργασία και χρηματοδοτική στήριξη, πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Αρχίστε σήμερα κιόλας την αναζήτηση της πρώτης σας εργασίας μέσω του EURES!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

 • 09/06/2016

  The European Digital Competence Framework for Citizens

  The EU has developed the Digital Competence Framework for Citizens — known as DigComp — and a related self-assessment tool. These resources provide people with the opportunity to assess their digital competence and identify gaps in their knowledge, skills and attitudes. Using DigComp will help citizens to achieve goals related to work, employability, learning, leisure and participation in the digital society.

 • 25/08/2015

  Upskilling unemployed adults (aged 25 to 64): The organisation, profiling and targeting of training provision

  This review presents an in-depth analysis of funded training provision across Member States aimed at raising the skills of adult unemployed persons (25-64) with low levels of qualifications or inadequate basic skills. The review describes the funding, the institutions responsible for governance and the implementation of training programmes. It maps and provides detailed information of the set-up of training interventions and measures provided to unemployed adults throughout the 33 EEPO countries. The review also explores lessons from comparative analysis, drawing on evaluation findings, highlighting effective design features and considers the role of the European Structural Fund (ESF) in supporting training for unemployed adults. Finally, it outlines the challenges training programmes need to overcome and presents a set of recommendations.

  This publication is available only in electronic version in English.