Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικές εκδόσεις

 • 12/05/2017

  Reactivate - Targeted mobility scheme

  This guide provides an overview of Reactivate, the EU job mobility scheme for jobseekers over the age of 35. The scheme helps jobseekers to reactivate their career by finding a paid job, traineeship or apprenticeship in another Member State than their country of residence. It also supports employers to recruit for vacancies which are difficult to fill.

  This publication is available online only, in English, French and German.

 • 12/05/2017

  Reactivate - Targeted mobility scheme (leaflet)

  This leaflet provides a snapshot of Reactivate, the EU job mobility scheme for jobseekers over the age of 35. The scheme matches jobseekers aged 35+ with potential employers in other European countries, helping them to reactivate their career by finding a paid job, traineeship or apprenticeship.

  The leaflet is available in English, French and German in print and online.

 • 21/02/2017

  2016 annual report on intra-EU labour mobility

  In 2015, almost 11.3 million EU citizens of working age were residing in a Member State other than their country of citizenship. This report presents an overview of mobility within the EU as well as of the economic integration of the mobile workers. In addition, the report focuses this year on workers going back to their country of origin, and on the mobility at higher age (retired EU-movers).

  This report was initially published in 2016 but a limited number of amendments have been made in May 2017.

 • 03/02/2017

  Η πρωτη σου εργασι μεσω του EURES – Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας – Έκδοση 2017

  Η «Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με στόχο να βοηθήσει: νεαρούς Ευρωπαίους να βρουν θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε άλλη χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, τις ΜΜΕ και άλλους εργοδότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων. Ένας πρακτικός οδηγός που περιγράφει : τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τον τρόπο υποβολής αίτησης, πώς θα λάβετε στήριξη προσανατολισμένη στην εργασία και χρηματοδοτική στήριξη, πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Αρχίστε σήμερα κιόλας την αναζήτηση της πρώτης σας εργασίας μέσω του EURES!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.