Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

21/03/2012

Jaką chcemy mieć starość? Kampania na rzecz społeczeństwa przyjaznego dla osób starszych i młodych  (21/03/2012)

Catalog N. : KE-30-11-406-PL-C

Europejski Rok na rzecz Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 ma na celu zwiększenie świadomości na temat wkładu osób starszych w życie społeczeństwa i sposobów wspierania ich roli w społeczeństwie. Obchody te mają zachęcić i zmobilizować polityków i innych ważnych interesariuszy na wszystkich poziomach do podejmowania działań na rzecz tworzenia lepszych warunków aktywnego starzenia się i wspierania solidarności pomiędzy pokoleniami. Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE oraz w języku islandzkim.

01/01/2012

How to promote active ageing in Europe  (01/01/2012)

Catalog N. : KE-32-11-749-EN-C

The brochure shows what resources are available and invites regional and local stakeholders to make the best possible use of them, preferably working in partnerships involving several countries. It presents numerous examples of projects which have received EU funding. It also includes short presentations of the most relevant EU funding programmes to support new active ageing projects.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+