Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

21/03/2012

Kā mēs vēlamies sagaidīt vecumdienas? Kampaņa labākai sabiedrībaisenioriem un jauniešiem  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-LV-C

Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei 2012 palielina informētību par vecāka gadagājuma cilvēku ieguldījumu sabiedrībā un par tā atbalstīšanas iespējam. Viens no tā mērķiem ir veicināt un mobilizēt visu līmeņu politikas veidotājus un citas iesaistītās puses, lai tie radītu labākas iespējas aktīvai novecošanai un stiprinātu paaudžu solidaritāti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās un īslandiešu valodā.

01/01/2012

How to promote active ageing in Europe  (01/01/2012)

Catalog N. :KE-32-11-749-EN-C

The brochure shows what resources are available and invites regional and local stakeholders to make the best possible use of them, preferably working in partnerships involving several countries. It presents numerous examples of projects which have received EU funding. It also includes short presentations of the most relevant EU funding programmes to support new active ageing projects.