Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

21/03/2012

Как искаме да остарявaмe? Кампания за по-добро общество за стари и млади  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-BG-C

Европейската година на Активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията - 2012 ще доведе до повишаване на информираността за приноса на възрастните хора към обществото и за това, как може да им се помогне в тази насока. Тя ще мобилизира политици и заинтересовани страни на различни нива да предприемат действия, които да създадат по-добри условия за активно стареене и за солидарност между поколенията. Тази публикация е достъпна в печатен формат на всички официални езици на ЕС и на исландски.

01/01/2012

How to promote active ageing in Europe  (01/01/2012)

Catalog N. :KE-32-11-749-EN-C

The brochure shows what resources are available and invites regional and local stakeholders to make the best possible use of them, preferably working in partnerships involving several countries. It presents numerous examples of projects which have received EU funding. It also includes short presentations of the most relevant EU funding programmes to support new active ageing projects.