Cesta

Katalog publikací

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

21/03/2012

Jak chceme stárnout? Kampaň za lepší společnost pro všechny věkové skupiny  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-CS-C

Cílem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity je poukázat na přínos starších lidí pro společnost a na způsoby, jakými lze tento přínos podpořit. Evropský rok 2012 má na všech úrovních zmobilizovat politické činitele i ostatní zúčastněné aktéry k činorodému přístupu v zájmu vytvoření příznivého prostředí pro aktivní stárnutí a posílení mezigenerační solidarity. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU a také v islandštině.

01/01/2012

How to promote active ageing in Europe  (01/01/2012)

Catalog N. :KE-32-11-749-EN-C

The brochure shows what resources are available and invites regional and local stakeholders to make the best possible use of them, preferably working in partnerships involving several countries. It presents numerous examples of projects which have received EU funding. It also includes short presentations of the most relevant EU funding programmes to support new active ageing projects.