Navigačný riadok

Vozidlá a vodičské preukazy

SOLVIT uľahčil dovoz prívesov do Bulharska

Holandský štátny príslušník nemohol do Bulharska doviezť príves.

Keďže prívesy do 750 kg sa v Holandsku nemusia registrovať, dovozca nemal žiaden registračný dokument. Bulharské orgány mu preto nepovolili registráciu prívesu v krajine.

SOLVIT pomohol dovozcovi zložiť bulharskú skúšku spôsobilosti na cestnú premávku potrebnú na to, aby tam mohol príves zaevidovať.

Vyriešené za 13 týždňov.

Viac informácií: Evidencia vozidiel


Estónske auto dostalo vo Fínsku zelenú

Estónsky občan žijúci a pracujúci vo Fínsku si dva a pol roka prenajímal auto od estónskej lízingovej spoločnosti a používal ho vo Fínsku na súkromné účely.

Fínsky colný úrad zabavil estónske auto s odôvodnením, že podľa vnútroštátnych daňových zákonov môže byť auto vydané až po zaplatení určitých daní za zapísanie vozidla do evidencie, ktorých veľká časť už bola uhradená v Estónsku.

Po intervenovaní zo strany fínskej pobočky siete SOLVIT sa zistilo, že fínska daň za zapísanie vozidiel do evidencie sa môže považovať za prekážku práva slobodne poskytovať cezhraničné služby lízingových spoločností v EÚ.

Fínske daňové úrady prípad prehodnotili a uplatnili zodpovedajúcu sadzbu dane.

Vyriešené za 10 týždňov.

Viac informácií: Evidencia vozidiel


Španielsky vodič kamiónu vymenil belgické doklady za španielske

Španielsky občan, ktorý žil v Belgicku, chcel pracovať v Španielsku ako profesionálny prepravca. Na to však potreboval vymeniť svoje osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vodičský preukaz, ktoré boli vydané v Belgicku.

Čelil však mnohým ťažkostiam a viac ako 8 mesiacov strávil tým, aby vybavil všetky potrebné doklady.

Ohrozovalo to jeho možnosť nájsť si zamestnanie.

Vďaka zásahu siete SOLVIT získal potrebné doklady.

Vyriešené za 2 týždne.

Viac informácií: Vodičské preukazy


Belgický vodič kamiónu dostal neobmedzený vodičský preukaz v Španielsku

Nemilé prekvapenie zažil belgický vodič kamiónu žijúci v Španielsku, keď požiadal o zmenu belgického vodičského preukazu na španielsky. Na novom preukaze bolo totiž uvedené, že nesmie rok jazdiť dlhšie trasy ako 50 km.

Vďaka sieti SOLVIT španielske úrady rýchlo identifikovali svoju chybu a vydali nový vodičský preukaz bez obmedzenia.

Vyriešené za 8 týždňov.

Viac informácií: Vodičské preukazy