Navigation path

Førerkort og registrering av kjøretøy

SOLVIT hjelper med import av tilhenger til Bulgaria

En nederlandsk statsborger fikk ikke importere en tilhenger til Bulgaria.

Ettersom tilhengere på under 750 kg ikke trenger å registreres i Nederland, hadde ikke importøren noe registreringsbevis, og de bulgarske myndighetene nektet derfor å registrere tilhengeren.

SOLVIT hjalp importøren å bestå den nødvendige kjøretøykontrollen for å få registrert tilhengeren i Bulgaria.

Løst på 13 uker.

Les mer: Bilregistrering


Grønt lys for estisk bil i Finland

En estisk statsborger som hadde bodd og jobbet i Finland i over to år, leaset en bil fra et estisk leasingselskap til privat bruk i Finland.

Den finske tollen beslagla bilen, og sa at den ifølge finsk skattelovgivning ikke kunne frigis før bestemte registreringsavgifter var betalt – selv om disse for en stor del allerede var betalt i Estland.

Etter at SOLVIT i Finland gikk inn, ble det fastslått at den finske registreringsavgiften hindret leasingtiltak i fritt å levere tjenesteytelser i andre EU-land.

Skattemyndighetene prøvde saken på nytt, og krevde inn riktig avgift.

Løst på 10 uker.

Les mer: Bilregistrering


Spansk lastebilsjåfør får byttet ut belgiske papirer med spanske

En spansk statsborger som hadde bodd i Belgia, ønsket å jobbe som sjåfør i Spania. For at dette skulle være mulig måtte han bytte ut yrkesbeviset og førerkortet han hadde fått utstedt i Belgia.

Han støtte imidlertid på mange problemer, og brukte over åtte måneder på å få alle papirene i orden.

Dette gjorde at sjansene hans for å finne jobb sto i fare.

Etter at SOLVIT gikk inn i saken, fikk han dokumentene han trengte.

Løst på 2 uker.

Les mer: Førerkort


Belgisk lastebilsjåfør får ubegrenset førerkort i Spania

En belgisk lastebilsjåfør som var bosatt i Spania, fikk byttet inn det belgiske førerkortet sitt i et spansk. Han oppdaget til sin forbauselse at han med det nye førerkortet bare fikk kjøre turer på maks. fem mil det første året.

Takket være SOLVITs inngripen forstod de spanske myndighetene raskt at det hadde blitt gjort en feil, og begrensningen på førerkortet ble fjernet.

Løst på 8 uker.

Les mer: Førerkort