Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiska pelaren för sociala rättigheter

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter proklamerades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017. Pelaren omfattar 20 principer och rättigheter som ska bidra till rättvisa och välfungerande arbetsmarknader på tre områden:

  • Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
  • Rättvisa arbetsvillkor
  • Social trygghet och inkludering

Det här är första gången som EU proklamerar sociala rättigheter sedan stadgan om de grundläggande rättigheterna infördes år 2000. För att omsätta de 20 rättigheterna och principerna i praktiken har kommissionen startat konkreta EU-initiativ.

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen har uttalat sitt stöd för pelaren, både i sitt tal inför Europaparlamentet i Strasbourg i juli 2019 och i sina politiska riktlinjer för nästa kommission, och lovar fler initiativ för att genomföra principerna och rättigheterna.

Många av de verktyg som ska användas för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter finns hos medlemsländerna, arbetsmarknadens parter och civilsamhället, men EU – och framför allt kommissionen – kan bidra genom att fastställa ramarna och riktningen.

Läs mer om initiativet

Dela den här sidan