Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Decentraliserade byråer

EU:s decentraliserade byråer utför tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter som hjälper EU-institutionerna att utforma och genomföra sin politik.

Byråerna stöder också samarbetet mellan EU, medlemsländerna och arbetsmarknadens parter genom att samla sakkunskap.

Byråerna inrättas för obestämd tid och är belägna i hela EU. Varje byrå är unik och har en särskild funktion.

Vi samarbetar med följande decentraliserade byråer:

Dela den här sidan