Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Pilonul european al drepturilor sociale stabilește 20 de principii și drepturi esențiale pentru a contribui la menținerea unor piețe ale forței de muncă echitabile și funcționale, structurate în jurul a trei capitole:

Plan de acțiune

Planul de acțiune privind pilonul european al drepturilor sociale stabilește acțiuni concrete pentru a transforma în realitate cele 20 principii. Aceste acțiuni vor necesita un efort comun din partea statelor membre și a UE, precum și implicarea activă a partenerilor sociali și a societății civile. Planul de acțiune propune trei obiective la nivelul UE în domeniul ocupării forței de muncă, al competențelor și al protecției sociale, care trebuie atinse până în 2030.

Acest plan de acțiune se bazează pe o consultare publică la scară largă, în cadrul căreia au fost primite peste 1 000 de contribuții.

Cele mai recente inițiative din cadrul planului de acțiune

Distribuiți pagina