Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap olyan intézkedéseket támogat, melyek révén az uniós tagállamok nem pénzügyi, hanem természetbeni segítséget biztosítanak a leginkább rászoruló társadalmi csoportok számára.

A természetbeni segítség alatt élelmiszereket, ruhaneműket és személyes használatra szolgáló alapvető létfenntartási cikkeket (cipőt, szappant, sampont stb.) kell érteni.

A segítségnyújtásnak olyan intézkedésekkel kell párosulnia, amelyek előmozdítják a társadalmi befogadást. Példaként említhető a szegénységben élők anyagi felemelkedéséhez nyújtott iránymutatás és támogatás.

A tagállami hatóságok olyan intézkedéseket is támogathatnak, amelyek révén a leginkább rászoruló személyek nem természetbeni, hanem más jellegű segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban beilleszkedjenek a társadalomba.

Hogyan működik a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap?

A támogatásnyújtás a tagállamok által a 2014–2020-as időszakra kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott nemzeti programok alapján megy végbe. A tagállami hatóságok a nemzeti programoknak megfelelően hozzák meg a segítségnyújtással kapcsolatos konkrét döntéseket, a természetbeni segélyeket pedig partnerhatóságok (gyakran civilszervezetek) juttatják el a kedvezményezettekhez. A kohéziós alapok forrásainak felhasználása is hasonló módon történik.

Az uniós tagállamok szabadon dönthetnek arról, milyen típusú segítséget kívánnak nyújtani a rászorulóknak (élelmiszersegélyt, alapvető létfenntartási cikkeket, illetve a kettő kombinációját). Döntésük meghozatalánál saját helyzetük, illetve a természetbeni segélyek beszerzésének és a kedvezményezettekhez történő eljuttatásának módja játszik szerepet.

A tagállami hatóságok vagy maguk szerzik be és továbbítják a partnerhatóságoknak a szétosztandó élelmiszereket és egyéb árucikkeket, vagy pénzt utalnak ki a partnerszervezeteknek, hogy ők maguk szerezhessék be a szükséges termékeket. Azok a partnerszervezetek, amelyek maguk vásárolják meg az élelmiszereket és egyéb cikkeket, vagy önállóan osztják szét a segélyeket a rászorulók körében, vagy további partnerszervezeteket kérnek fel arra, hogy segítsenek nekik ebben.

Hogyan kerül sor a partnerszervezetek kiválasztására?

A partnerszervezetek állami szervek vagy pedig tagállami szinten meghatározott objektív és átlátható kritériumrendszer alapján kiválasztott civilszervezetek.

Mekkora az alap költségvetése?

Az alap – reálértéken számolva – több mint 3,8 milliárd euróval gazdálkodhat a 2014-2020-as időszakban.

Ezen túlmenően az uniós országok legalább 15%-nyi összeggel járulnak hozzá társfinanszírozás formájában nemzeti programjuk megvalósításához.

Hogyan egészíti ki az alap az Európai Szociális Alap működését?

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból biztosított támogatás abban segít a kedvezményezetteknek, hogy megtegyék az első lépést a nincstelenségből és a társadalmi kirekesztettségből kivezető úton. Célja a leginkább rászoruló emberek alapvető szükségleteinek kielégítése, ami előfeltételt jelent ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni, illetve hogy képzésben tudjanak részesülni, pl. az ESZA által támogatott képzési programok keretében.

Oldal megosztása