Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) olyan intézkedéseket támogat, melyek révén az uniós tagállamok élelmet és/vagy más alapvető fogyasztási cikkeket biztosítanak a leginkább rászoruló társadalmi csoportok számára.

Ebbe beletartoznak az élelmiszerek, a ruhaneműk és más alapvető személyes használati cikkek (pl. lábbeli, szappan és sampon).

A segítségnyújtásnak olyan intézkedésekkel kell párosulnia, amelyek előmozdítják a társadalmi befogadást. Példaként említhető a szegénységben élők anyagi felemelkedéséhez nyújtott iránymutatás és támogatás.

A leginkább rászorulókat a társadalomba való jobb beilleszkedésük érdekében a nemzeti hatóságok nem anyagi jellegű támogatással is segíthetik.

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból biztosított támogatás abban segít a kedvezményezetteknek, hogy megtegyék az első lépést a nincstelenségből és a társadalmi kirekesztettségből kivezető úton.

Célja a leginkább rászoruló emberek alapvető szükségleteinek kielégítése, ami előfeltételt jelent ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni, illetve hogy képzésben tudjanak részesülni, pl. az Európai Szociális Alap (ESZA) által támogatott képzési programok keretében.

A támogatásnyújtás a tagállamok által a 2014–2020-as időszakra kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott nemzeti programok alapján megy végbe. A tagállami hatóságok a nemzeti programoknak megfelelően hozzák meg a segítségnyújtással kapcsolatos konkrét döntéseket, a természetbeni segélyeket pedig partnerhatóságok (gyakran civil szervezetek) juttatják el a kedvezményezettekhez. A kohéziós alapok forrásainak felhasználása is hasonló módon történik.

Az uniós tagállamok szabadon dönthetnek arról, milyen típusú segítséget kívánnak nyújtani a rászorulóknak (élelmiszersegélyt, alapvető fogyasztási cikkeket, illetve a kettő kombinációját). Döntésük meghozatalánál saját helyzetük, illetve a természetbeni segélyek beszerzésének és a kedvezményezettekhez történő eljuttatásának módja játszik szerepet.

A tagállami hatóságok vagy maguk szerzik be és továbbítják a partnerhatóságoknak a szétosztandó élelmiszereket és egyéb árucikkeket, vagy pénzt utalnak ki a partnerszervezeteknek, hogy ők maguk szerezhessék be a szükséges termékeket. Azok a partnerszervezetek, amelyek maguk vásárolják meg az élelmiszereket és egyéb cikkeket, vagy önállóan osztják szét a segélyeket a rászorulók körében, vagy további partnerszervezeteket kérnek fel arra, hogy segítsenek nekik ebben.

A partnerszervezetek állami szervek vagy pedig tagállami szinten meghatározott objektív és átlátható kritériumrendszer alapján kiválasztott civil szervezetek.

A tagállami szintű végrehajtás összefoglalója az egyes országokra vonatkozó FEAD-adatlapokban olvasható. 

Az alap – reálértéken számolva – több mint 3,8 milliárd euróval gazdálkodhat a 2014–2020-as időszakban.

Ezen túlmenően az uniós országoknak legalább 15%-nyi összeggel kell hozzájárulniuk társfinanszírozás formájában nemzeti programjuk megvalósításához.

Mi az eljárás jogalapja?

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló rendeletet (a FEAD-rendeletet) 2014-ben fogadták el az uniós jogalkotók. A rendelet 2018-ban módosult, több helyen egyszerűsödött a szöveg. A jogszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege online elérhető.

A rendelethez kapcsolódó valamennyi végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktus 2016 végéig elfogadásra került.

FEAD-hálózat

A 2016-ban létesült FEAD-hálózat nyitott közösség, melynek tagságát Európa leginkább rászoruló lakosainak segítséget nyújtó szervezetek alkotják, többek között:

  • a FEAD nemzeti irányító hatóságai;
  • a FEAD által finanszírozott tevékenységeket végző vagy azokban érdekelt szervezetek;
  • uniós szintű civil szervezetek és
  • uniós intézmények.

A FEAD-hálózat platformként szolgál a bevált módszerek megosztására, és elősegíti új gondolatok születését.

Bővebben a hálózatról és tevékenységeiről

Oldal megosztása