Scéalta ratha: Féach ar na teistiméireachtaí a rinne roinnt de na cuideachtaí a fuair maoiniú tar éis dóibh a bheith foilsithe ar an Tairseach.

Eolas faoi Thairseach InvestEU

An tionscnóir tionscadail thú de thionscadal atá lonnaithe san Aontas agus ar mian leat teacht ar infheisteoirí féideartha ar fud an domhain? Cláraigh do thionscadal le Tairseach InvestEU agus beidh sé níos éasca ag infheisteoirí féideartha as gach cearn den domhan teacht ar eolas faoi! Cuir tús leis sin inniu trí do thionscadal a chur isteach thíos.

An infheisteoir thú atá ar thóir deiseanna infheistíochta i réimsí amhail éifeachtúlacht fuinnimh, iompar, cúram sláinte, fuinneamh in-athnuaite, bonneagar leathanbhanda nó fiontair bheaga agus mheánmhéide a mhaoiniú? Cuirfidh Tairseach InvestEU rogha leathan tionscadal inmharthana ar fáil duit.

Na tionscadail is deireanaí

Arcos: to space and back

Development of the most advanced propulsion systems to go to space and come back. Making sustainable, reusable, and cost-effective rocket hardware for the new space era.

AlongRoute

Precise, AI-based forecasts for weather routing solutions to achieve great performance towards a greener, safer and cost-efficient maritime.

BioPod

Interstellar Lab develops and builds inflatable and autonomous pods that recreate perfect climatic conditions for plants to grow, on Earth and in space.