Scéalta ratha: Féach ar na teistiméireachtaí a rinne roinnt de na cuideachtaí a fuair maoiniú tar éis dóibh a bheith foilsithe ar an Tairseach.

Eolas faoi Thairseach InvestEU

An tionscnóir tionscadail thú de thionscadal atá lonnaithe san Aontas agus ar mian leat teacht ar infheisteoirí féideartha ar fud an domhain? Cláraigh do thionscadal le Tairseach InvestEU agus beidh sé níos éasca ag infheisteoirí féideartha as gach cearn den domhan teacht ar eolas faoi! Cuir tús leis sin inniu trí do thionscadal a chur isteach thíos.

An infheisteoir thú atá ar thóir deiseanna infheistíochta i réimsí amhail éifeachtúlacht fuinnimh, iompar, cúram sláinte, fuinneamh in-athnuaite, bonneagar leathanbhanda nó fiontair bheaga agus mheánmhéide a mhaoiniú? Cuirfidh Tairseach InvestEU rogha leathan tionscadal inmharthana ar fáil duit.

Na tionscadail is deireanaí

OSKAR

Oskar is a non-invasive, easy to wear medical device that predicts seizure before they happen. The system alarms the patient and caregiver ahead of time.

BrachyDOSE

BrachyDOSE is a system to help oncology doctors to prevent up to 100% treatment errors in radiotherapy procedures for most common cancer cases.

Edulai Skills Development Hub

Development of Edulai platform into a Skills Development Hub, where assessing and developing workers skills through Skills Checker and an Intelligent Library recommending content/developmental paths