Παραδείγματα επιτυχημένων πρωτοβουλιών: Δείτε τις μαρτυρίες επιχειρήσεων που έλαβαν χρηματοδότηση μετά τη δημοσίευσή τους στην πύλη.

Διαδικτυακή πύλη InvestEU

Είστε φορέας υλοποίησης έργου με έδρα στην ΕΕ και θέλετε να προσεγγίσετε δυνητικούς επενδυτές σε όλον τον κόσμο; Καταχωρίστε το έργο σας στην πύλη InvestEU και ενισχύστε την προβολή του σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διεθνών επενδυτών! Αρχίστε σήμερα, υποβάλλοντας το έργο σας παρακάτω.

Είστε επενδυτής που αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι μεταφορές, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ευρυζωνικές υποδομές, ή η χρηματοδότηση ΜΜΕ; Η πύλη InvestEU θα σας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία βιώσιμων έργων.

Πρόσφατα έργα

Arcos: to space and back

Development of the most advanced propulsion systems to go to space and come back. Making sustainable, reusable, and cost-effective rocket hardware for the new space era.

AlongRoute

Precise, AI-based forecasts for weather routing solutions to achieve great performance towards a greener, safer and cost-efficient maritime.

BioPod

Interstellar Lab develops and builds inflatable and autonomous pods that recreate perfect climatic conditions for plants to grow, on Earth and in space.