Παραδείγματα επιτυχημένων πρωτοβουλιών: Δείτε τις μαρτυρίες επιχειρήσεων που έλαβαν χρηματοδότηση μετά τη δημοσίευσή τους στην πύλη.

Διαδικτυακή πύλη InvestEU

Είστε φορέας υλοποίησης έργου με έδρα στην ΕΕ και θέλετε να προσεγγίσετε δυνητικούς επενδυτές σε όλον τον κόσμο; Καταχωρίστε το έργο σας στην πύλη InvestEU και ενισχύστε την προβολή του σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διεθνών επενδυτών! Αρχίστε σήμερα, υποβάλλοντας το έργο σας παρακάτω.

Είστε επενδυτής που αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι μεταφορές, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ευρυζωνικές υποδομές, ή η χρηματοδότηση ΜΜΕ; Η πύλη InvestEU θα σας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία βιώσιμων έργων.

Πρόσφατα έργα

nanoICP

Neurallys is a Medtech start-up active in the field of neurosurgery, developing connected innovative solutions to overcome difficulties to properly manage patients suffering from hydrocephalus (brain)

PIXEL Ports

PIXEL is the first smart, flexible and scalable solution for reducing environmental impacts while enabling the optimization of operations in port ecosystems through IoT

ManeGrowth

Mane Biotech is solving hair loss with help of regenerative medicine. Our wearable is 12x more effective in regrowing hair than the commonly used FDA-approved drug Finasteride.