Παραδείγματα επιτυχημένων πρωτοβουλιών: Δείτε τις μαρτυρίες επιχειρήσεων που έλαβαν χρηματοδότηση μετά τη δημοσίευσή τους στην πύλη.

Διαδικτυακή πύλη InvestEU

Είστε φορέας υλοποίησης έργου με έδρα στην ΕΕ και θέλετε να προσεγγίσετε δυνητικούς επενδυτές σε όλον τον κόσμο; Καταχωρίστε το έργο σας στην πύλη InvestEU και ενισχύστε την προβολή του σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διεθνών επενδυτών! Αρχίστε σήμερα, υποβάλλοντας το έργο σας παρακάτω.

Είστε επενδυτής που αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι μεταφορές, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ευρυζωνικές υποδομές, ή η χρηματοδότηση ΜΜΕ; Η πύλη InvestEU θα σας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία βιώσιμων έργων.

Πρόσφατα έργα

OSKAR

Oskar is a non-invasive, easy to wear medical device that predicts seizure before they happen. The system alarms the patient and caregiver ahead of time.

BrachyDOSE

BrachyDOSE is a system to help oncology doctors to prevent up to 100% treatment errors in radiotherapy procedures for most common cancer cases.

Edulai Skills Development Hub

Development of Edulai platform into a Skills Development Hub, where assessing and developing workers skills through Skills Checker and an Intelligent Library recommending content/developmental paths