Úspěšné projekty: Podívejte se na rozhovory se zástupci firem, kterým se díky zveřejnění jejich projektu na portálu podařilo získat finanční prostředky.

O Portálu InvestEU

Jste předkladatelem projektu, který je či bude realizován v některé ze zemí EU, a chcete oslovit potenciální investory z celého světa? Registrací projektu na Portálu InvestEU zvýšíte pravděpodobnost, že váš projekt upoutá pozornost některého z široké základny mezinárodních investorů! Začít můžete hned. Stačí váš projekt předložit.

Nebo jste investor, který by rád podpořil malý či střední podnik? Hledáte investiční příležitosti v oblastech, jako je energetická účinnost, doprava, zdravotní péče, obnovitelné zdroje energie či širokopásmové připojení k internetu? Na Portálu InvestEU najdete širokou nabídku životaschopných projektů.

Nejnovější projekty

Arcos: to space and back

Development of the most advanced propulsion systems to go to space and come back. Making sustainable, reusable, and cost-effective rocket hardware for the new space era.

AlongRoute

Precise, AI-based forecasts for weather routing solutions to achieve great performance towards a greener, safer and cost-efficient maritime.

BioPod

Interstellar Lab develops and builds inflatable and autonomous pods that recreate perfect climatic conditions for plants to grow, on Earth and in space.