Sėkmės istorijos: Pasakojimai apie bendroves, paskelbusias portale savo projektus ir gavusias finansavimą.

Apie „InvestEU“ portalą

Rengiate projektą ES ir norite rasti potencialių investuotojų pasaulyje? Užregistruokite savo projektą „InvestEU“ portale – taip jį galės pamatyti daugiau tarptautinių investuotojų! Jau šiandien pateikite registracijos paraišką.

O galbūt esate investuotojas, ieškantis investavimo galimybių efektyvaus energijos vartojimo, transporto, sveikatos priežiūros, atsinaujinančiosios energijos, plačiajuosčio ryšio infrastruktūros arba MVĮ finansavimo srityse? „InvestEU“ portale galėsite pasirinkti iš daugybės perspektyvių projektų.

Naujausi projektai

OSKAR

Oskar is a non-invasive, easy to wear medical device that predicts seizure before they happen. The system alarms the patient and caregiver ahead of time.

BrachyDOSE

BrachyDOSE is a system to help oncology doctors to prevent up to 100% treatment errors in radiotherapy procedures for most common cancer cases.

Edulai Skills Development Hub

Development of Edulai platform into a Skills Development Hub, where assessing and developing workers skills through Skills Checker and an Intelligent Library recommending content/developmental paths