Partnerji

Poleg sodelujočih držav si za boj proti revščini in socialni izključenosti močno prizadevajo tudi mednarodne organizacije, evropski organi, organizacije civilne družbe in mediji. Vse leto bodo vsi skupaj dejavno sodelovali in podpirali cilje evropskega leta 2010.

Če želite sodelovati in postati partner evropskega leta 2010 tudi vi, pošljite elektronsko pošto na naslov: 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Civilna družba

Tukaj najdete povezave do organizacij civilnih družb, ki sodelujejo v evropskem letu. To so nevladne organizacije, skupine strokovnjakov, fundacije ter lokalni in regionalni organi.

Več

Sodelujoče države

Tukaj najdete informacije o državah, ki sodelujejo v evropskem letu. Vključenih je 29 držav: 27 držav članic, Islandija in Norveška. Te bodo odgovorne za izvajanje evropskega leta na nacionalni ravni.

Več

Mednarodne organizacije

Tukaj najdete povezave do mednarodnih organizacij, ki sodelujejo v evropskem letu.

Več

Lokalne in regionalne oblasti

Tukaj najdete informacije o lokalnih in regionalnih organih, ki sodelujejo v evropskem letu.

Več

Evropske organizacije

Tukaj najdete informacije o evropskih organih, ki sodelujejo v evropskem letu.

Več