Navigacijska pot

Pravno obvestilo

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornostiobvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

Izjava o odgovornosti

S pričujočimi spletnimi stranmi želi Evropska komisija izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih pobudah, kakor tudi o političnih usmeritvah Evropske unije. Naš cilj objavljati pravočasne in točne informacije, če pa kljub temu odkrijete morebitno napako in nas o njej opozorite, jo bomo poskušali čimprej odpraviti. Komisija ne prevzema nikakršne pravne ali druge odgovornosti glede informacij na teh straneh.

Informacije na teh spletnih straneh:

 • so izključno splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršne koli fizične ali pravne osebe;
 • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
 • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih straneh, nad katerimi službe Komisije nimajo nadzora in za katere Komisija ne more prevzeti nikakršne odgovornosti;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Uporabnike obveščamo tudi, da ne moremo jamčiti, da so elektronska besedila na teh spletnih straneh natančne reprodukcije uradno potrjenih besedil.Uradni list Evropske unije (tiskana različica oziroma od 1. julija 2013 elektronska različica, na voljo na spletišču EUR-Lex) je edino verodostojen in ima pravni učinek.

Čeprav si vseskozi prizadevamo, da bi čim bolj zmanjšali število napak zaradi tehničnih težav, se lahko zgodi, da se določeni elektronski podatki ali informacije pojavijo v datotekah ali formatih, ki niso povsem brez napak, kar lahko zmoti ali onemogoči delovanje naših storitev. Komisija zato zavrača vsakršno odgovornost za težave, ki jih povzroči uporaba teh ali katerih koli zunanjih spletnih strani.

Ta izjava pa nikakor ne omejuje odgovornosti Komisije za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo, niti ne izključuje odgovornosti Komisije za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

Informacije o avtorskih pravicah

© Evropska unija 1995-2016

Ponovna uporaba je dovoljena pod pogojem, da je vir naveden. Politika Komisije za ponovno uporabo izhaja iz Sklepa Komisije z dne 12. decembra 2011 [741KB] .

Za to splošno načelo ponovne uporabe veljajo pogoji, ki jih lahko vsebujejo posamezna obvestila o avtorskih pravicah. Uporabnikom zato svetujemo, naj si preberejo obvestila o avtorskih pravicah posameznih spletišč v okviru portala Europa in posameznih dokumentov. Načelo ponovne uporabe se ne uporablja za dokumente, za katere veljajo pravice intelektualne lastnine tretjih strank.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika zaščite posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov s strani institucij Skupnosti izhaja iz Uredbe (ES) št. 45/2001 PDF [242 KB] danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

Navedena politika zakonsko ureja institucionalne spletne strani Evropske unije, ki delujejo pod spletno domeno .eu.
Čeprav lahko po večini spletnih strani brskate brez navedbe osebnih informacij, boste v nekaterih primerih morali posredovati nekatere osebne podatke zaradi zagotavljanja elektronskih storitev, ki jih želite uporabiti.

Če se od vas zahtevajo take informacije, se s slednjimi ravna v skladu z določbami iz zgoraj navedene uredbe. V posameznih izjavah o varovanju zasebnosti boste našli informacije o uporabi vaših osebnih podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako posamezno elektronsko storitev nadzornik ugotovi namene in način obdelave osebnih podatkov ter zagotavlja skladnost posamezne elektronske storitve z izjavo o varovanju zasebnosti;
 • znotraj vsake institucije deluje odgovorna oseba za varstvo podatkov, ki zagotavlja ustrezno izvajanje določb navedene uredbe in nadzornikom daje nasvete glede izpolnjevanja njihovih obveznosti (glej člen 24 Uredbe);
 • ves postopek nadzira skupni zastopnik vseh institucij oziroma evropski nadzornik za zaščito podatkov, kot neodvisni nadzorni organ (glej člene 41 do 45 Uredbe).

Institucionalne spletne strani Evropske unije, delujočih znotraj domene .eu, vsebuje tudi povezave do spletnih strani tretjih strani. Ker nad temi stranmi nimamo nikakršnega nadzora, vam svetujemo, da si preberete njihove izjave o varovanju zasebnosti.

Kaj je elektronska storitev?
Elektronska storitev na strežniku EUROPA je internetna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni strani ter evropskimi institucijami na drugi.

Strežnik EUROPA ponuja tri vrste elektronskih storitev:

 1. informativne storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in osebam, ki sprejemajo odločitve, zagotavljajo preprost in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo preglednost in izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
 2. interaktivne komunikacijske storitve, ki izboljšujejo stike z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, s čimer spodbujajo izmenjavo političnih mnenj in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij, ter na ta način prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 3. poslovne storitve, ki zagotavljajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij v EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijave na prireditve, pridobivanje ali nakup dokumentov ipd.

Informacije v posameznih izjavah o varovanju zasebnosti.
Posamezne izjave o varovanju zasebnosti vsebujejo naslednje informacije v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov:

 • kateri podatki se zbirajo, namen uporabe teh podatkov in tehnična sredstva, ki jih EU uporablja za zbiranje osebnih podatkov, in sicer izključno v obsegu, ki je nujno potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo uporabljeni za karkoli, kar bi bilo nezdružljivo s tem namenom;
 • katere osebe imajo dostop do vaših osebnih podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim osebam, samo če je to nujno potrebno za doseganje konkretnega namena in samo navedenim (kategorijam) prejemnikov. EU vaših podatkov ne bo razkrila v namene neposrednega trženja;
 • kako priti do informacij, kako preverite njihovo točnost in kako jih po potrebi popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico podati ugovor na obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi utemeljenih razlogov, razen če so bili podatki posredovani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, če so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, v zvezi s katero ste ena od pogodbenih strank, ali če se uporabljajo za namen, za katerega ste dali izrecno privolitev;
 • kako dolgo se hranijo vaši podatki. EU hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnjo obdelavo podatkov;
 • opredelitev varnostnih ukrepov za zaščito informacij pred kakršno koli zlorabo ali nedovoljenim dostopom;
 • navedbo kontaktnih oseb, na katere lahko naslovite vaša vprašanja ali pritožbe.

Europa Analytics

Europa Analytics je skupna služba, ki meri uspešnost in učinkovitost spletnih strani Evropske komisije na portalu EUROPA.

Več o službi Europa Analytics.

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete?

Na številnih spletnih straneh na strežniku Europa najdete povezavo „Kontakt“ („Contact“, če je stran v angleščini), s katero lahko pošljete elektronsko sporočilo v kontaktni poštni predal.

Pri pošiljanju takega sporočila bodo zbrani zgolj tisti osebni podatki, ki so nujno potrebni za posredovanje odgovora. Če vam ekipa, ki upravlja zadevni poštni predal, ne more odgovoriti, bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi, vam bo pa poslala elektronsko sporočilo, da vas seznani, kateri službi je posredovala vaše vprašanje.

Če imate kakršna koli vprašanja glede obdelave vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, jih vključite v vaše sporočilo, mi pa se bomo potrudili, da vam nanje ustrezno odgovorimo.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?