Iniciatívy EÚ

Stratégia EÚ na začleňovanie

Stratégia sociálneho začleňovania stimuluje členské štáty, aby koordinovali svoje postupy v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a stavali ju na vrchol svojho politického programu.

Ďalšie informácie en fr de

Na začiatok stránky

Financovanie

Pri činnostiach organizovaných v rámci Európskeho roka 2010 sa výzvy na predkladanie návrhov zverejňujú v každej zúčastnenej krajine. Európska komisia neposkytuje žiadne priame financovanie.

Európska únia finančne podporuje iniciatívy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom troch hlavných nástrojov financovania:

Ďalšie informácie

Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond sa zameriava na podporu zamestnanosti a na zvyšovanie životnej úrovne po celej EÚ. Základným princípom je investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy.

Ďalšie informácie

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytuje podporu tým ľuďom, ktorí prišli o prácu v dôsledku globalizácie.

Ďalšie informácie

PROGRESS

PROGRESS je program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu. Jeho cieľom je podporovať pokrok v týchto oblastiach:

  • zamestnanosť,
  • sociálna inklúzia a ochrana,
  • pracovné podmienky,
  • nediskriminácia,
  • rodová rovnosť.

Ďalšie informácie

 

 

 

Na začiatok stránky