Zapojte sa

Pripojte sa!

Chcete sa aktívne podieľať na boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a zúčastniť sa na európskej kampani?

Ako organizácia môžete:

  • podporovať ciele roku 2010 na svojich internetových stránkach zverejnením reklamných nápisov, aktívnych odkazov, či publikovaním článkov,
  • pripojiť sa k roku na našich sociálnych sieťach,
  • podpísať on-line záväzok roku 2010 k boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,
  • zorganizovať aktivitu na podporu cieľov roka.

Ak váš projekt:

  • korešponduje s princípmi a cieľmi roka,
  • a uskutoční sa v roku 2010.

Môžete získať právo používať logo, niektoré hlavné komunikačné produkty, a možno aj zviditeľnenie na internetových stránkach roka 2010.

Ako?

Používaním názvu a loga roku 2010 súhlasíte, že ich budete spájať len s takými cieľmi, ktoré sú zlučiteľné s princípmi a cieľmi roka, ako aj s existujúcimi autorskými právami. (Pozrite si, prosím Právne upozornenie Európskej komisie.)

Ako fyzická osoba môžete: