Hlasy proti chudobe a vylúčeniu

Ukážky z európskej konferencie z 29. októbra 2009 s názvom Chudoba: medzi realitou a vnímaním- komunikačná výzva

 

Videá dostupné len v angličtine

 

Marie Donnelly

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť,
sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti
riaditeľka pre zdroje a komunikáciu

 

William Crawley

Novinár a komentátor
BBC Severné Írsko

 

Fintan Farrell

Riaditeľ Európskej siete proti chudobe (EAPN)

 

Paul Stamper

TNS Opinion

 

David Seymour

Autor knihy: Reporting Poverty: A Practical Guide for Journalists

 

Antonis Papacostas

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
vedúci oddelenia pre výskum a politickú analýzu