Spravodajca

Počas európskeho roka vyjdú štyri čísla Spravodajcu, celkovo ich bude šesť. Poskytnú vám prehľad udalostí, ktoré sa odohrávajú v rámci európskeho roku, ďalej zdôraznia kľúčové témy, podujatia a udalosti, ktoré sa konali skôr, uskutočňujú sa práve počas roka, alebo po jeho skončení.