Партньори

Освен участващите страни, международните организации, европейските органи, организациите на гражданското общество и медиите също са силно ангажирани в борбата с бедността и социалното изключване. Те ще участват и подкрепят пълноценно целите на Европейската година в ЕС в течение на цялата година.

Ако искате да участвате и да станете партньор на Европейска година 2010, моля, изпратете имейл до 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Гражданско общество

Тук ще намерите връзки до организациите на гражданското общество, участващи в Европейската година. Това са НПО, мозъчни тръстове, фондации и местни и регионални управленчески органи.

още

Участващи страни

Тук ще намерите информация за 29-те страни, участващи в Европейската година: 27-те държави-членки, Ирландия и Норвегия. Те ще бъдат водещи при прилагане на Годината на национално ниво.

още

Международни организации

Тук ще намерите връзки до международните организации, участващи в Европейската година.

още

Местни и регионални власти

Тук ще намерите информация за местните и регионалните власти, които ще участват в Годината.

още

Европейски органи

Тук ще намерите информация за Европейските органи, които ще участват в Годината.

още