Гласове срещу бедността и изключването

Откъси от интервюта от Европейската конференция “Бедност: представи и реалност - предизвикателство за комуникация”, 29 октомври 2009г.

 

Видео–записи – само на английски

 

Мари Донъли

Европейска комисия, ГД "Трудова заетост”,
Социални въпроси и равни възможности
Директор “Ресурси и комуникация”

 

Уилям Кроули

Журналист и радио-телевизионен оператор
БиБиСи - Северна Ирландия

 

Финтън Фарел

Директор на Европейската анти-бедност мрежа (EAPN)

 

Пол Стeмпер

TNS Opinion

 

Дейвид Сиймор

Автор на “Репортаж за бедността във Великобритания: практически наръчник за журналисти”

 

Антонис Папакостас

Европейска комисия, ГД "Комуникации”
Ръководител на Отдел “Политически анализи”