Бюлетин

Очакват се шест бюлетини, четири от които ще бъдат публикувани по време на Европейската година. Те ще ви дадат обща представа за дейностите, които се провеждат в рамките на Европейската година и ще очертаят ключови теми, събития и дейности, случващи се преди, по време и след Годината.