Как да се включите

Присъединете се!

Искате да участвате активно в борбата с бедността и социалното изключване и да се включите в европейска кампания?

Ако сте организация, можете:

  • да подкрепите целите на Европейска година 2010, като публикувате банери, използвате линкове, публикувате статии на вашата уеб-страница
  • да се присъедините към Европейската година в нашите социални мрежи
  • да подпишете интернет ангажимента на Европейска година 2010 за борба срещу бедността и социалното изключване
  • да организирате мероприятие, за да подпомогнете постигането на целите на годината

Ако проектът Ви:

  • е в съответствие с принципите и целите на Европейската година
  • ще се осъществява през 2010г

Може да получите право да използвате логото, някои основни комуникационни продукти и да бъдете представени на уеб-страницата на Европейска година 2010.

Как?

Като използвате названието на Европейска година 2010 и логото, Вие се съгласявате да ги свързвате само с цели, които са съвместими с принципите и задачите на годината, както и със съществуващите правила за авторско право. (Моля, вижтеПравната информация на Европейската комисия)

Ако сте физическо лице, можете: