Geschillenorganen

Bij alle op deze site vermelde geschillenorganen kunt u terecht voor de buitenrechtelijke beslechting van geschillen. Ze zijn allemaal getoetst aan strenge normen voor billijkheid, efficiëntie en toegankelijkheid.

Elk geschillenorgaan hanteert eigen regels en procedures. Meestal zijn die sneller en goedkoper dan een rechtszaak.